xs
xsm
sm
md
lg

องค์พระปฐมเจดีย์จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “พระร่วงบูชา” รุ่น 99 ปี ฉลองครบรอบ 100 ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระร่วงบูชารุ่น 99 ปี “พระชัยวัฒน์มงคงทวารวดี พระผงสมเด็จพิมพ์พระร่วง” และ “เหรียญที่ระลึกรูปพระร่วงจำลอง” ก่อนวันสมโภชประจำปี 3-11 พ.ย.ที่จะถึงนี้

วันนี้ (28 ต.ค.) พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเศกวัตถุมงคล พระร่วงบูชารุ่น 99 ปี พระชัยวัฒน์มงคงทวารวดี พระผงสมเด็จพิมพ์พระร่วงฯ และเหรียญที่ระลึก รูปพระร่วงจำลองต่างๆ บริเวณพระวิหารพระร่วงโรงจนฤทธิ์

โดยมีการนิมนต์พระเกจิวุฒาจารย์ จำนวน 17 รูป นั่งปรกแผ่เมตตาจิตเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น พระเทพมงคลรังสี วัดอรุณราชวราราม กทม. พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกาย ดำเนินสะดวกราชบุรี พระมงคลวรสิทธิ วัดลาดปลาเค้านครปฐม พระสิทธิญาณมุนี วัดคูหาสวรรค์ พระโสภณพัฒนากร วัดบางพลีใน พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ วัดบ้านแพน พระครูปภัสสรวรพินิจ วัดห้วงมงคล พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ

พระครูประยุตนวการ (หลวงปู่แย้ม) วัดสามง่าม พระครูญาณวัชราภรณ์ วัดห้วยทรายใต้ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ วัดจุฬามณี พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ วัดปราโมทย์ พระครูเกษมสาธุวัฒน์ วัดปรีดาราม พระครูสังฆรักษ์อวยพร วัดดอนยายหอม พระครูสมุห์อุเทน สิริสาโร วัดท่าไม้ โดยมีพระมหานาคสวดพระคาถาพุทธาภิเษก และมหาสมัยสูตร นำโดย พระสิริชัยโสภณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยพระมหานาครวม 4 รูป

ในพิธีได้มีการอัญเชิญวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระร่วง และโหรทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องพลีหน้าพระวิหารพระร่วง จากนั้นมีพระสงฆ์ 500 รูป สวดมหาสมัยสูตร ณ สถานที่เทวพลี จากนั้น พระสงฆ์สวดพระพุทธคุณ 108 ก่อนจะเสร็จสิ้นโดยมีพิธีดับเทียนชัย

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชน และพุทธศาสนิกชนได้เข้าเช่าบูชา เช่น พระร่วงบูชา 99 ปีสูง 19 นิ้ว, พระร่วงรางปืนครบ 100 ปีย้อนยุค, พระร่วงรางปืนครบ 100 ปีรุ่นแรก, พระร่วงรุ่นหยดน้ำครบ 100 ปี, พระร่วงรุ่นใบมะยม ครบ 100 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.57 ซึ่งการจัดการเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีก่อนจะมีการจัดงานสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์

โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-11 พ.ย.57 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0-3424-2143, 08-1995-5577

สำหรับ “พระร่วงโรจนฤทธิ์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีชื่อเต็ม คือ “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร” ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2466 แต่ประชาชนทั่วไป เรียกขานว่า “หลวงพ่อพระร่วง” หรือ “พระร่วงโรจนฤทธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ทำด้วยทองเหลืองหนัก 100 หาบ ศิลปะสุโขทัย สูง 12 ศอก 4 นิ้ว ประทับยืนบนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวคว่ำบัวหงาย ทำวงพระพักตร์ตามยาว พระหนุเสี้ยมนิ้วพระหัตถ์ พระบาทไม่เสมอกัน ห้อยพระหัตถ์ซ้ายลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้น ยื่นไปข้างหน้า มีพระอุทรพลุ้ย บ่ายพระพักตร์สู่ทิศเหนือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราช เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือในปี พ.ศ.2451 ได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปโบราณเป็นอันมาก แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัย (สุโขทัย) กอปรด้วยพระลักษณะงามเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย แต่ชำรุดมาก เหลืออยู่แต่พระเศียร พระหัตถ์และพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมากรุงเทพฯ แล้วให้ช่างปั้นสถาปนาขึ้นมาบริบูรณ์เต็มพระองค์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2456 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ โดยมีผู้ออกแบบ คือ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ (พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร)

จากนั้นได้อัญเชิญมาสู่จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2457 ทางรถไฟ ประดิษฐาน ณ พระวิหารด้านทิศเหนือ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราช วรมหาวิหาร จนถึงปัจจุบัน

เมื่อครั้งอัญเชิญ “พระร่วงโรจนฤทธิ์” มาประดิษฐานยังองค์พระปฐมเจดีย์จำเป็นต้องแยกชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันที่จังหวัดนครปฐม เสร็จเป็นองค์สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2458

หลังจากรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต ตามความในพระราชพินัยกรรมของพระองค์ระบุว่า ให้บรรจุพระอังคารของพระองค์ไว้ใต้ฐานพระร่วงฯ ที่องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2469 จึงได้ทำพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคาร ณ ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ตามพระราชประสงค์

มีความเชื่อว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ โปรด หรือชอบลูกปืน โดยต้องแก้บนด้วยการยิงปืน แต่ต่อมาเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จึงใช้จุดประทัดแทน และอีกอย่างที่เป็นของโปรด (ตามความเชื่อของชาวบ้าน) คือ ไข่ต้ม และไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาต้มสุกแล้ว ต้องชุบสีแดงที่เปลือกไข่แล้ว ก่อนนำมาแก้บน

ในการบนบานขอพร หรือขอความสำเร็จต่างๆ จากองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ชาวบ้านทั้งชาวไทย ชาวจีนในนครปฐมเป็นที่ทราบกันทั่วไป ที่ผ่านมาเคยเห็นมีผู้มาแก้บนด้วยไข่ต้มนับร้อยนับพันใบก็มี

คำกล่าวบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่แปลแล้วมีว่า

“ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทาพระร่วงโรจนฤทธิ์พระองค์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้นมัสการอยู่ แม้พระปฐมเจดีย์ใหญ่ใด ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์ไม่น้อย งดงามดุจพระจันทร์ในยามราตรี ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทาพระปฐมเจดีย์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้แก่ผู้ทัศนาอยู่เสมอ ข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระปฐมเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งควรนมัสการอยู่โดยส่วนเดียว ด้วยเครื่องสักการะคือ ดอกไม้ไฟอันตั้งอยู่ ณ ทิศทั้งสี่ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ได้แล้วซึ่งบุญอันใด ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข เป็นผู้ไม่มีเวร ปราศจากอันตราย เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมเป็นนิตย์เทอญ”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...