xs
xsm
sm
md
lg

นายกเล็กเมืองอ่างทองลั่นพร้อมนำนักเรียนในสังกัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
อ่างทอง - นายกเล็กเมืองอ่างทอง เดินหน้าพัฒนาการศึกษา ตั้งสโลแกน “อ่างทองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ลั่นพร้อมแล้วนำนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองอ่างทอง ว่า ในปี 2558 นี้ก็จะเข้าสู่ประตูอาเซียน ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง จึงมีนโยบายที่จะทำให้เมืองอ่างทองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ตั้งสโลแกนว่า “อ่างทอง เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง ให้อ่านออกเขียนได้หลายภาษา

ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำนักเรียนผู้ปกครอง ครู ชาวบ้านผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN DAY (อาเซียนเดย์) ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ส่งเสริมการเรียนรู้ของครู และนักเรียนในสังกัด โดยการส่งเสริมการเรียนด้านภาษา และกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะชีวิต เกี่ยวกับอาเซียน เพราะในปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ซึ่งทางสถานศึกษาในสังกัด ประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้น ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดเทศบาลป่าโมก 6 โรงเรียน และโรงเรียนวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ในกิจกรรมในพิธีอาเซียนเดย์ กิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมด้านภาษาต่างใน 10 ประเทศ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษา 4 ภาษา คือภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย และภาษาลาว เป็นต้น การแสดงของนักเรียนบนเวทีการแสดง

การแสดงละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมเกมภาษาอาเซียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ในส่วนของครู ได้นำนวัตกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน จัดนิทรรศการการเรียนรู้ครบทั้ง 8 สาระวิชางานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นักเรียน และครูในสังกัด และเครือข่ายได้รับความรู้เรื่องอาเซียนมากมาย สมกับคำว่า “อ่างทองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...