xs
xsm
sm
md
lg

อบรมเกษตรกรหนองคายพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาพระวิทยากรอบรมจริยธรรมประจำสถานศึกษา
หนองคาย - เกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองคาย เสริมรูปลักษณ์สินค้าให้น่าซื้อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้ (8 ก.ค.) ที่ห้องประชุมบุตรแสน โรงแรมไวท์โฮเต็ล อ.เมือง จ.หนองคาย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกษตรจังหวัดหนองคาย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาความรู้ด้านแปรรูปสินค้าเกษตร คุณภาพบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยมีสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของจังหวัดหนองคาย 15 กลุ่ม รวม 75 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วนในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การเข้าประชาคมอาเซียน เรื่องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดหนองคาย จะต้องดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์ที่น่าซื้อและได้มาตรฐาน ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้แข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียนได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...