xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ หนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ซีพีเอฟ สร้างสุขชุมชน หนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว อ.สีคิ้ว

นายประจิตต์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ธุรกิจไก่-เป็ด ของซีพีเอฟ ร่วมกับชุมชนบ้านดอนวัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว” เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในตำบลบ้านดอนวัว และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนเยาวชนที่สนใจเข้าชมวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าเนเปียสำหรับเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายประจิตต์ กล่าวอีกว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างมีความสุข พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน จึงทำการค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน และพบว่า ชุมชนบ้านดอนวัว ต.ลาดบัวขาว ที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มสีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีการนำพื้นที่ว่างเปล่า และเป็นที่ดินสาธารณะ ประมาณ 14 ไร่ มาจัดเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” โดยแบ่งพื้นที่ให้แก่ชาวชุมชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และมีรายได้น้อยเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริม จากการลงพื้นที่เพื่อสานเสวนากับชาวชุมชน ทำให้เห็นแนวทางในการสนับสนุนให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืนได้ ซีพีเอฟ จึงสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่พร้อมมอบพันธุ์เป็ดไข่ และขุดบ่อเลี้ยงปลาพร้อมพันธุ์ปลา สนับสนุนปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืช ตลอดจนปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และระบบไฟฟ้า

“ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนบ้านดอนวัว กับชาวซีพีเอฟจิตอาสา ทั้งจากสายฟาร์ม โรงฟักไข่ กิจการฟาร์มวิจัยและทดลอง สำนักวิศวกรรม สำนักระบบมาตรฐาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ลุล่วง และมีความต่อเนื่อง” นายประจิตต์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีเป้าหมายในการผลักดันบุคลากรร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเปิด “ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและความยั่งยืน” ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสายธุรกิจไก่-เป็ด ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนให้ชาวซีพีเอฟร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุน นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...