xs
xsm
sm
md
lg

“ไข้เลือดออก” เริ่มโผล่ เชียงรายป่วยแล้วเกือบ 30

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เชียงราย - ไข้เลือดออกเริ่มโผล่แม้ยังไม่เข้าหน้าฝน เผยปีนี้เชียงรายมีผู้ป่วยเกือบ 30 รายแล้ว สสจ.ประสานสถาบันการศึกษาทุกระดับเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนเปิดเทอม

สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย แจ้งว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกทั้งหมด จำนวน 28 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10-24 ปี ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกระดับอำเภอได้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายในตำบลเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีโรงเรียนและวัดที่ปลอดลูกน้ำยุงลายน้อยกว่าร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นแล้ว

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ทางสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ฯลฯ ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน และบ้านพักครู เช่น ปิดภาชนะบรรจุน้ำ ปล่อยปลาหางนกยูง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฯลฯ คาดหวังว่าจะสามารถลดการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกให้ได้ต่อไป

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้วกว่า 5,418 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยพบมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

ดังนั้น จึงต้องเร่งให้ทุกชุมชนแจ้งให้ทุกครัวเรือน ทุกหน่วยงาน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และจริงจังทุก 7 วัน เพื่อให้ปลอดลูกน้ำยุงลายและไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น