xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ศรีสะเกษติวเข้ม จนท.พร้อมรับมืออัคคีภัยหน้าแล้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศรีสะเกษ - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศรีสะเกษติวเข้มเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ (26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 แบบการฝึกซ้อมแผนเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย

โดยมีนายเวโรจน์ สายทองแท้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคลากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึก ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอีกด้วย

นายเวโรจน์กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และภาครัฐเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ และเพลิงไหม้อาคารสถานที่และชุมชนต่างๆ ล้วนสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2556 เห็นชอบให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์อัคคีภัยใน จ.ศรีสะเกษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ สามารถระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์

ดังนั้นจังหวัดจึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2557 โดยให้เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย เป็นจุดศูนย์กลางในการประชุมเตรียมการซ้อมแผนในครั้งนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...