xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านเชียงสาแห่พระอุปคุตขอฝน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ชาวบ้านเชียงสา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทำพิธีบูชาและแห่พระอุปคุต ขอฝนช่วยบรรเทาภัยแล้ง
กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์แล้งหนัก ทุกพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านเชียงสา อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ ต้องพึ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฝน ทำพิธีบูชาและแห่พระอุปคุต หวังดลบันดาลให้ฝนตกบรรเทาความเดือดร้อน

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเกษตรกรต้องงดการทำเกษตร ประมง เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีขณะนี้จะเก็บกักไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่เกิดความกังวล หลายหมู่บ้านเริ่มหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธีบูชาขอฝนตามประเพณีโบราณ

ล่าสุด วันนี้ (18 มี.ค.56) ชาวบ้านเชียงสา หมู่ที่ 11 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คนนำโดยนายจำเริญ ภูตรี ผู้ใหญ่บ้านเชียงสา นำชาวบ้าน นักเรียนและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสี่ ซึ่งเป็นงานประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ ณ วัดสระบัวเชียงสา โดยมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งขณะที่กำลังแห่พระอุปคุตและผ้าผะเหวดอยู่นั้น ได้มีฝนตกลงมาทำให้ชาวบ้านดีใจอย่างมาก

พระครูสุทธตระ วชริญาณ เจ้าอาวาสวัดสระบัวเชียงสา กล่าวว่า ความเชื่อของคนอีสานเชื่อว่าก่อนถึงวันเทศน์มหาชาติหนึ่งวัน จะนิมนต์พระอุปคุตมาสถิต ณ บริเวณพิธี โดยมีขบวนแห่ดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าหรือขันแปด ไปยังสระน้ำที่อยู่ใกล้ๆ โดยผู้อาวุโสจะหยิบก้อนหินจากสระน้ำถาม 3 ครั้ง ก่อนจะนำหินมาสถิตไว้ยัง “หอพระอุปคุต” ซึ่งมีเครื่องบูชาต่างๆ ไว้ เชื่อกันว่าพระอุปคุตที่ทำพิธีบูชานั้นจะช่วยดลบันดาลให้เกิดฝนตกลงมา ซึ่งตามความเชื่อมาแต่โบราณ ชาวบ้านทำพิธีบูชาและแห่พระอุปคุต เพื่อความสบายใจคลายกังวลจากความเครียดเรื่องภัยแล้ง

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดรายงานจากโครงการส่งน้ำปละบำรุงรักษาลำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของ จ.กาฬสินธุ์ พบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเพียง 260 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13 ขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การที่ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8 จากความจุอ่างที่ 1,890 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำลังโหลดความคิดเห็น