xs
xsm
sm
md
lg

บุรีรัมย์ประกาศภัยพิบัติแล้งเป็น 16 อำเภอ เดือดร้อนขาดน้ำ 3 แสนคน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ชาว จ.บุรีรัมย์ ที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำ 1,544 หมู่บ้าน กว่า 3 แสนคน
บุรีรัมย์ - สถานการณ์ภัยแล้งบุรีรัมย์ขยายวงกว้างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้ว 16 อำเภอจากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ราษฎรเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 1,544 หมู่บ้าน กว่า 3 แสนคน

วันนี้ (11 ก.พ.) นายณัฐวัฒน์ อ่อนสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางจังหวัดฯ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งเพิ่มอีก 2 อำเภอ รวมเป็น 16 อำเภอแล้ว จากที่ทั้งจังหวัด 23 อำเภอ

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง 128 ตำบล 1,544 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 317,714 คน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบผลิตประปา รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ประสบปัญหาตื้นเขินและแห้งขอดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้หลายหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตประปาจนหลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค

จากกรณีดังกล่าวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลได้ระดมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้น

ขณะนี้ทางอำเภอที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งได้ใช้เงินทดรองราชการสำหรับเป็นค่าเชื้อเพลิงในการระดมน้ำอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงซ่อมระบบประปา บาดาลในหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ที่เดือดร้อนไปแล้วร่วม 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะขยายวงกว้างและรุนแรงกว่าทุกปี ดังนั้น หากพื้นที่อำเภอใดงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอ ให้ประสานมายังจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีก
สภาพแม่น้ำมูล เส้นเลือดใหญ่อีสาน ไหลผ่าน จ.บุรีรัมย์ แห้งขอด
กำลังโหลดความคิดเห็น