xs
xsm
sm
md
lg

เร่งช่วยชาวมหาสารคามหลังประกาศพื้นที่ภัยแล้งทั้งจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มหาสารคาม - สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดมหาสารคามขยายวงกว้าง ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือหลังประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้งแล้วทั้งจังหวัด

นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง และคาดว่าภัยแล้งจะยาวนานกว่าทุกปี ล่าสุดจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้งทั้งจังหวัด 13 อำเภอ 126 ตำบล 1,713 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 120,972 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 394,447 ไร่

โดยเฉพาะที่ อ.กุดรัง สถานการณ์ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ราษฎร 5 ตำบล 85 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน แหล่งน้ำตามลำห้วยธรรมชาติเริ่มแห้งขอด ราษฎรไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดอน ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทาน หน่วยงานภาครัฐได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการนำกระสอบทรายไปทำคันกั้นน้ำ

ทั้งนี้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย พร้อมกับนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

กำลังโหลดความคิดเห็น