xs
xsm
sm
md
lg

อันดับความนิยมในการลงทุนของญี่ปุ่นเชื่อถือได้หรือไม่?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในญี่ปุ่นนั้น หากคุณมองไปที่กองทุนที่เป็นที่นิยม จะเห็นว่ามีหลากหลายมาก ซึ่งก็จะมีการจัดอันดับความนิยมออกมาเรื่อยๆ จนทำให้หลายคนเกิดสับสนว่า "การจัดอันดับมากเกินไปไหม ก็ทำให้ไม่แน่ใจว่ากองทุนใดดีกว่ากัน"

ทั้งนี้ จากการสรุปพบว่า "การลงทุนตัวที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุด ก็ถือได้ว่าเป็น" ตัวชี้วัด " ได้เช่นกัน

ในบทความนี้  แนะนำการจัดอันดับความนิยมและอธิบายรายละเอียดจุดที่ต้องพึงสังเกตและตระหนักถึงรวมทั้งข้อควรระวัง หากคุณกังวลเกี่ยวกับผลการจัดอันดับความนิยมในการลงทุน กังวลเรื่องความน่าเชื่อถือ หรือถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับการเลือกกองทุน ลองอ่านวิธีการเหล่านี้ดู


●การจัดอันดับความนิยมของกองทุนรวมคืออะไร?

การจัดอันดับความนิยมของกองทุนรวมคือ การจัดอันดับกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสูง ในประเทศญี่ปุ่น จากทุกมุมมอง เช่น การขาย , อัตราผลตอบแทนในอดีต ,ให้ผลตอบแทนสูง มีประสิทธิผลดี การจัดอันดับจะถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันการเงินการลงทุนที่เชื่อถือได้  เช่น  บริษัทหลักทรัพย์และธนาคาร รวมทั้งองค์กรและบุคคลที่ให้คะแนนและประเมินกองทุนรวมต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าผู้สร้างการจัดอันดับแตกต่างกัน โดยข้อมูลพื้นฐานและอันดับการจัดอันดับก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีกองทุนที่จะเป็นที่หนึ่งในการจัดอันดับของทั้งหมด นั่นเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องเปรียบเทียบการจัดอันดับที่แตกต่างกันต่างๆ เหล่านี้

●สิ่งที่ควรระวังเมื่อพิจารณาเรื่องการจัดอันดับความนิยม

จุดที่ควรจะตระหนักถึงและควรระวังเมื่อพิจารณาเรื่องการจัดอันดับความนิยมในกองทุนรวม คือ "การจัดอันดับนั้นๆ ไม่ได้กำหนดว่าแต่ละกองทุนดีหรือไม่ดี" ดังกล่าวข้างต้น  ไม่ได้กำหนดอันดับแรกตลอดกาลในการจัดอันดับความนิยมใดๆ การจัดอันดับความนิยมจะถูกสลับแทนที่เสมอ การจัดอันดับยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการจัดอันดับ ทุกการจัดอันดับความนิยมเป็นเพียงหนึ่งในข้อมูลหรือตัวบ่งชี้ของการนำไปพิจารณาเลือกกองทุน


หากเป้าหมายการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา Portfolio จะไม่มีเสถียรภาพ เพื่อที่จะไม่หลุดจากการจัดอันดับ

ข้อควรระวังที่ 1: Always replaced  มีเปลี่ยนสลับแทนที่เสมอ

การจัดอันดับความนิยมของกองทุนรวมจะถูกสลับเปลี่ยนแปลงแทนที่เสมอ จึงต้องตะหนักและระมัดระวังในจุดนี้  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดอันดับความนิยมหลายครั้งไม่ได้มาจากอันดับสะสม แต่จะถูกดึงมาจากการเลือกในมุมมองการขายในระยะสั้นและประสิทธิผล เช่น "การจัดอันดับผลตอบแทนทั้งหมดต่อปี" และ "ยอดขายรายเดือน"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอันดับของ "ผลตอบแทนเฉลี่ย" และ "ผลตอบแทนทั้งหมด" อาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี  หรือเป็นความต้องการพิเศษ  การกระจายผลตอบแทนและผลตอบแทนทั้งหมด เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนรวม  อย่างไรก็ตามถ้าเราจะมองในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะช่วงหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี  เราก็อาจจะไม่ทราบผลตอบแทนที่แท้จริงของกองทุน

ในโลกของการลงทุน ความเสี่ยงและกำไรเป็นสองด้านของสิ่งเดียวกัน ดังนั้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในระยะสั้นที่ดีคือการจัดการกับความเสี่ยงที่มาก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการบริหารจัดการและการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์   ความเป็นไปได้ที่มูลค่าสินทรัพย์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีถัดไป  แม้แต่ตัวที่อยู่ด้านบนของการจัดอันดับ ผลตอบแทนทั้งหมดในเวลาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลตอบแทนเดียวกันจะเหมือนและดำเนินต่อไปในปีถัดไปหรือสามปีต่อไป ในกรณีที่มีการจัดอันดับจากที่มีลักษณะเป็นผลตอบแทนระยะสั้น  พยายามที่จะพิจารณากองทุนต้องไม่ลืมสองจุดดังต่อไปนี้


▶เบื้องหลังผลตอบแทนสูง  มีความเสี่ยงสูง

▶การลงทุนที่อยู่ในลำดับบน ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อควรระวังที่  2: การจัดอันดับมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับบริษัท

โปรดทราบว่าการจัดอันดับความนิยมของกองทุนรวมจะแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับบริษัทที่สร้างการจัดอันดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดอันดับที่สร้างขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จะถูกจัดอันดับโดยขึ้นอยู่กับกองทุนที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ใช้งานของกองทุน  การจัดการและพื้นฐานที่มีการเปิดบัญชีจะแตกต่างกัน   ดังนั้นจึงสามารถกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ว่าการจัดอันดับมีความแตกต่างกัน เช่น ยอดขายจะแตกต่างกัน


นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าบางองค์กรจะใช้วิธีการมอบรางวัลให้แทนการจัดลำดับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนคิดว่า คิดว่า "ตัวที่ได้รางวัลน่าจะเป็นที่นิยมมาก ได้รับผลตอบแทนสูง"  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการประเมินรางวัลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์กรและอาจไม่เกี่ยวกับผลตอบแทน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบและพิจารณาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วน โดยอาจพิจารณาจากหลายปัจจัย ใช้การจัดอันดับเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในรการตัดสินใจ ทั้งนี้การจัดอันดับของบริษัทหลักทรัพย์ ควรย้อนดูเปรียบเที่ยบทั้งอดีตและปัจจุบัน

ข้อควรระวังที่ 3: สุดท้ายแล้วมีหนึ่งตัวบ่งชี้

ต้องเข้าใจว่าการจัดอันดับกองทุนที่ได้รับความไว้วางใจในการลงทุน เป็นเพียงตัวชี้วัดความสำเร็จในช่วงหนึ่ง ไม่ยั่งยืน และการจัดอันดับจะเปลี่ยนแปลงเสมอเพียงแค่ได้รับความนิยมหรือบันทึกการติดตามในระยะสั้น อาจจะไม่ใช่ตัวที่ให้ผลดีระยะยาว


อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ดูเรื่องการจัดอันดับต่างๆ ในหลายบริษัทและองค์กร  สิ่งที่เป็นความจริงคือว่าการเงินที่มีการจัดอันดับสม่ำเสมอจะมีกำลังดึงดูดมาก หากคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนคุณจะไม่สามารถเพิ่มยอดขายหรือจำนวนการขายได้
 
"กองทุนปกติ" ที่ได้รับการจัดลำดับอยู่ในเบอร์ต้นๆ เสมอนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร? ยอดรวมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นหรือไม่? หลายปีผ่านไปนับจากการตั้งกองทุน→มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด?

การจัดอันดับความนิยมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพิจารณาเลือกการลงทุน  ดังนั้นโปรดเลือกกองทุนที่สามารถคาดหวังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลตอบแทนการดำเนินการที่ดีจากมุมมองในระยะยาว


กำลังโหลดความคิดเห็น