xs
xsm
sm
md
lg

“เกียวโต” รั้งแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเป็นปีที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดนอกกรุงโตเกียว จากการจัดอันดับเมือง 72 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น เพียบพร้อมทั้งวัฒนธรรม ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นแหล่งวิจัยชั้นนำ

สถาบันพัฒนาเมืองมูลนิธิอนุสรณ์โมริ ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากกรุงโตเกียว ที่เป็นเมืองหลวง โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจและธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อม และความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ โดย นครเกียวโต อยู่ในอันดับที่ 1 ของเมืองที่ดีที่สุด ส่วนอันดับที่ 2 คือ เมืองฟูกูโอกะ และอันดับที่ 3 คือ นครโอซากา

เกียวโตได้รับการประเมินสูงสุดในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เพียบพร้อม โรงพยาบาลที่ให้บริการในภาษาต่างประเทศ รวมทั้งโรงแรมระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ เกียวโตยังได้คะแนนที่สูงในด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาชั้นนำ และผลงานวิจัย รวมทั้งมีบริษัทที่เชี่ยวชาญในระดับโลก

ฟูกูโอกะและโอซากาได้คะแนนใกล้เคียงกันมาก ทั้ง 2 เมืองได้คะแนนสูงในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมทั้งความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ โดยโอซากาได้คะแนนสูงที่สุดในทั้ง 2 เรื่อง แต่เสียคะแนนในเรี่องของสิ่งแวดล้อม และชีวิตประจำวัน

เมืองโยโกฮามา เลื่อนมาเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 สลับตำแหน่งกับเมืองนาโงยา ที่อยู่ในอันดับที่ 5
เขตชิโยดะ กรุงโตเกียว
สถาบันพัฒนาเมืองมูลนิธิอนุสรณ์โมริยังได้จัดอันดับ “เขตที่ดีที่สุดใน 22 เขตของโตเกียว” โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน โดยเขตที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ เขตชิโยดะ รั้งแชมป์เป็นปีที่ 2

เขตชิโยดะเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และศูนย์ธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งย่านมารุโนะอุจิ ที่มีความทันสมัย

เขตอื่น ๆ ในกรุงโตเกียวที่ได้คะแนนสูง เช่น เขตมินาโตะ เขตชูโอ เขตชินจูกุ เขตชิบุยะ และเขตบุนเกียว.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...