xs
xsm
sm
md
lg

อ่านเรียงความชั้นป. 6 เจ้าชายน้อยแห่งญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระชันษา 12 ปี ทรงเป็นรัชทายาทอันดับที่ 2 ของญี่ปุ่น และเป็นราชนิกูลพระองค์แรก ที่เลือกศึกษาในโรงเรียน ประถมสามัญ ไม่ใช่ “กากุชูอิน” ซึ่งเป็นโรงเรียนหลวงของสมาชิกราชวงศ์ พระองค์สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 เมื่อเดือนมีนาคม ปีนี้ และได้ทรงเขียนเรียงความบันทึกความทรงจำในวัยประถม

เรียงความของเจ้าชายน้อยสะท้อนถึงความคิดของพระองค์ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ยุคใหม่แห่งราชวงศ์ และระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

“มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ” คือหัวข้อของเรียงความ ที่เจ้าชายฮิซาฮิโตะ บอกเล่าประสบการณ์ของพระองค์ในเวลา 6 ปีที่โรงเรียนประถมโอฉะโนะมิสุ โดยมีใจความว่า


เวลา 6 ปีที่โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยสตรีโอฉะโนะมิสุ มีความทรงจำมากมาย ฉันอยากจะย้อนระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ

ตอนอยู่ชั้นป. 1 ฉันไปเล่นที่สระน้ำในโรงเรียนทุกวัน สังเกตพืชและแมลงในสวนหย่อม ในวิชาเลือกเสรี คุณครูให้เลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจจากหัวข้อต่างๆ และลงมือศึกษา ฉันเลือกหัวข้อ “ค้นหาฤดูกาล” โดยต้องวาดรูปหรือใช้ถ้อยคำบอกเล่าถึงความรู้สึกต่อฤดูกาลนั้น เช่น ในฤดูใบไม้ผลิ ก็ค้นหาดอกซากุระหรือลูกอ๊อด เมื่อเดินเข้ามาในโรงเรียน แล้วค้นพบเอกลักษณ์ของฤดูกาลต่าง ๆ ทำให้ฉันเข้าใจถึงการที่ธรรมชาติของญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาล และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ในชั้นป. 2 คุณครูให้เราแข่งกันค้นหาพืชและต้นไม้ตามที่กำหนดในสวนของโรงเรียน สิ่งที่แตกต่างจากการ “ค้นหาฤดูกาล” ตอนชั้นป. 1 ก็คือ แต่ละกลุ่มจะต้องใช้ความจำหรือสัญชาติญาณของตัวเอง สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนอย่างอิสระ ค้นหาร่องรอยต่าง ๆ การร่วมแรงร่วมใจและทำงานร่วมกันจึงสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ และเพราะว่ามีเวลาจำกัด จึงต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาในทุกสถานที่ หลังจากหมดเวลากิจกรรม คุณครูจะอธิบายถึงพืชและต้นไม้ต่าง ๆ กิจกรรมนี้ทำให้ฉันมีความสุขที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว

พอขึ้นชั้นป.3 วิชาเลือกเสรีได้เปลี่ยนเป็น “การศึกษาอิสระ” เราสามารถเลือกศึกษาเรื่องที่ตัวเองสนใจในเวลาที่กำหนด นักเรียนจะค้นคว้าหัวข้อ และใช้เวลาค่อนข้างนานในการศึกษาเรื่องที่ตัวเองสนใจอย่างลึกซึ้ง

เรื่องที่ฉันศึกษาคือการสำรวจชุมชนท้องถิ่นในกรุงโตเกียว ฉันได้ไปที่ห้องสมุดของโรงเรียน อ่านหนังสือที่พิมพ์โดยชุมชนต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากหนังสือที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของโตเกียว รวบรวมประวัติและผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ ฉันรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ตัวเองวางไว้ และนำข้อมูลที่ตัวเองสำรวจได้มาเรียบเรียงเขียนขึ้น ซึ่งใช้เวลามาก แต่ว่าเพราะว่าได้สำรวจค้นคว้าในหัวข้อที่ตัวเองชอบ ทำให้ฉันและเพื่อน ๆ รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างมาก

ในชั้นป.4 เราจะต้องนำเสนอการศึกษาอิสระที่หน้าชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ที่ศึกษาในหัวข้อที่คล้ายกัน เราทำโปสเตอร์และแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจผลการศึกษาได้ง่าย เมื่อได้ฟังการนำเสนิของเพื่อน ๆ และหารือเรื่องเนื้อหา ฉันได้เข้าใจว่าการนำเสนอเรื่องราวที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความสำคัญมาก

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องมากมายที่ฉันสนุกสนานที่โรงเรียนประถมโอฉะโนะมิสุ รวมทั้งช่วงเวลาที่ประทับใจ โรงเรียนมีต้นไม้มากมาย เรายังได้ถกเถียงเรื่องต่างๆ กับนักเรียนจากชั้นอื่น เป็นโอกาสให้เรียนรู้มากขึ้น และค้นพบใหม่ๆ ฉันรู้สึกว่าประสบการณ์ต่าง ๆ นี้ช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นมาก

ในอนาคต ฉันหวังว่าจะสามารถใช้สื่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในโรงเรียนประถมโอฉะโนะมิสุเป็นประโยชน์ในชีวิต และทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตัวเองสนใจต่อไป

ในเดือนเมษายน ปีนี้ เจ้าชายฮิซาฮิโตะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมต้นโอฉะโนะมิสุ ทรงตรัสว่าโรงเรียนแห่งนี้สอนให้พึ่งพาตัวเอง และเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และทรงชอบสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มีต้นไม้มาก รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลรวม 9 ปี

อย่างไรก็ตาม ในชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมโอฉะโนะมิสุจะรับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น เจ้าชายน้อยต้องทรงย้ายไปยังโรงเรียนใหม่ แต่ช่วงเวลาที่ทรงได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักเรียนที่เป็นสามัญชน อาจจะทำให้ทรงเป็นราชนิกูลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และใกล้ชิดพสกนิกรยิ่งขึ้น.

ข้อมูลจากเพจ บูรพาไม่แพ้ https://www.facebook.com/TheDongFangBubai/


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...