xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นรับสมัครอาสาสมัครวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 10,000 คน ไม่จำกัดสัญชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่นประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการวิ่งคบเพลิงในมหกรรมโตเกียวโอลิมปิก ในปีหน้า โดยชาวต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมได้ เพียงแต่จะต้องสมัครเข้ารับคัดเลือกในนามของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่น

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่นระบุว่า การวิ่งคบเพลิงโตเกียว โอลิมปิก จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 26 มีนาคมปีหน้า และจะเดินทางผ่าน 47 จังหวัดของญี่ปุ่นในระยะเวลา 4 เดือน พรัอมประกาศคุณสมบัติของอาสาสมัครที่จะร่วมวิ่งคบเพลิง คือ ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีในเดือนเมษายน ปีหน้า และมีความสัมพันธ์บางอย่างกับจังหวัดที่ต้องการจะวิ่ง โดยจะเป็นคนสัญชาติใดก็ได้

ทั้งนี้ อาสาสมัครแต่ละคนจะวิ่งคบเพลิงเป็นระยะทาง 200 เมตร โดยไม่มีค่าสมัครและไม่มีค่าตอบแทน
ชุดสำหรับอาสาสมัครวิ่งคบเพลิงโตเกียว โอลิมปิก
การคัดเลือกจะทำโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่น ร่วมกับคณะกรรมการของ 47 จังหวัด ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านจังหวัดต่าง ๆ หรือผ่านทางบริษัทซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน เช่น โคคา-โคลา เจแปน, โตโยต้า มอเตอร์, นิปปอน ไลฟ์ อินชัวรัน และ นิปปอน เทเลกราฟ แอนด์ เทเลคอม โดยหน่วยงานต่างๆ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม และประกาศรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนธันวาคม หรือหลังจากนั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่จะประสงค์จะวิ่งคบเพลิงสามารถสมัครกับผู้สนับสนุนหลายราย และทางการจังหวัดต่างๆ หลายช่องทางพร้อมกันได้ไม่เกิน 5 ช่องทาง แต่หากได้รับคัดเลือกจะวิ่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยขั้นตอนในการคัดเลือกและตารางเวลากำหนดการ ทางการท้องถิ่น และผู้สนับสนุนรายต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ผู้ที่วิ่งคบเพลิงที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือไม่สะดวกที่จะวิ่งคนเดียว ยังสามารถมีผู้ช่วยได้ 1 คน คณะกรรมการโอลิมปิกระบุว่าจะคัดเลือกผู้วิ่งคบเพลิงราว 10,000 คน แต่จะรวมถึงผู้วิ่งจำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งกิตติมศักดิ์จากบรรดาผู้สนับสนุน หรือผู้ที่คณะกรรมการโอลิมปิกคัดเลือกเป็นพิเศษ

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่นยังมุ่งที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2554 รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น ทั้งจะไม่อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นเข้าร่วมวิ่งคบเพลิง เช่นเดียวกับผู้สมัครที่ต้องการเผยแพร่แนวทางทางการเมืองและศาสนา ก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือก.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...