xs
xsm
sm
md
lg

สิ่งสำคัญที่ได้จากการให้เด็กญี่ปุ่นไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ในญี่ปุ่นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนต้องมีตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาคือ การไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน โดยจำนวนครั้งของการทัศนศึกษาต่อปีนั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียน มาดูกันนะคะว่าเด็กญี่ปุ่นได้อะไรจากการไปทัศนศึกษาบ้าง

กิจกรรมทัศนศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่นและความมุ่งหมายของการทัศนศึกษา
ในหนึ่งปีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมทัศนศึกษาไปตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง สถานที่ที่ไปได้แก่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ และสวนสนุก เป็นต้น โดยการเดินทางนั้นจะกำหนดโดยโรงเรียน มีทั้งการเดินไปเอง นั่งรถไฟ และนั่งรสบัส ความมุ่งหมายของการทัศนศึกษานั้นเพื่อ (1)ให้เด็กได้เรียนรู้กฎการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม (2)ปลูกฝังนิสัยรักธรรมชาติและให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์ไปจนถึงต้นหญ้าเล็ก ๆ และ (3)สอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติตามกฎจราจรในการเดินทางเพื่อไปถึงที่หมาย


สิ่งสำคัญที่เด็กได้จากการไปทัศนศึกษา

1. ความสนุกสนานจากการได้สัมผัสประสบการณ์ตรงที่ต่างจากการอ่านจากหนังสือ

2. นิสัยรักธรรมชาติ ซึ่งเป็นนิสัยพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเพื่อให้เด็กเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน รักและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. ปลูกฝังนิสัยตรงเวลาจากการนัดหมายและกำหนดการต่าง ๆ ในช่วงเวลาการทัศนศึกษาที่คุณครูแจ้งกำหนดการไว้ล่วงหน้า

4. ปลูกฝังจิตสำนึกและความมีระเบียบวินัยพื้นฐาน จากคำมั่นสัญญาที่ตกลงกันก่อนไปทัศนศึกษา เช่น วิ่งเล่นไล่กันและส่งเสียงดังจนรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะ ไม่ส่งเสียงดังในรถไฟในกรณีการเดินทางโดยรถไฟ และไม่คุยกันเสียงดังหรือลุกออกจากที่นั่งหากเดินทางโดยรถบัส ไม่หักกิ่งไม้และทำลายต้นไม้และนำขยะทุกชิ้นกลับบ้าน เป็นต้น

ผู้ปกครองรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยอาจจะเคยบ่นว่าทำไมโรงเรียนจึงมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียนวิชาการเยอะจัง จริง ๆ แล้วในความคิดของผู้เขียนนั้นวิชาการนั้นสามารถเรียนกันได้ทุกเมื่อ แต่การปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกนั้นต้องทำกันตั้งแต่วัยเด็ก การไปทัศนศึกษาในญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ปลูกฝั่งสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็กแบบไม่รู้ตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ anngle.org
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...