xs
xsm
sm
md
lg

คนญี่ปุ่นชี้ ความแตกต่างระหว่าง "มนุษย์ที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน" VS "คนที่ไม่ได้ไปต่อ "

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ความเครียดจากการทำงานนั้น ใครๆ ก็ต้องเคยเจอ แต่จะมีปฏิกิริยาหรือรองรับกับสถานการณ์ที่เจออย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน

จากนี้จะนำเสนอความแตกต่างระหว่างคนที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน และคนที่ไม่ใช่ คือไม่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

01. คนที่มีความอยากรู้อยากเห็น/คนที่มีความเฉยเมยไม่มีความอยากรู้

มนุษย์ที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน อย่างหนึ่งควรมีความใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนี้ ก็มีข้อดีในตัวของมันเองเช่นกัน
ความใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นทำให้มนุษย์เรามีความรู้ สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทำให้โลกเกิดวิวัฒนาการ และพัฒนา พฤติกรรมที่อยากรู้อยากเห็น ทำให้เกิดการสำรวจ การสืบเสาะ และการเรียนรู้เป็นแรงจูงใจของการศึกษาของมนุษย์ พนักงานที่มีความใฝ่รู้และอยากรู้อยากเห็นจึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่หมดอาลัยตายอยาก ไม่คิดอยากเดินทางไปทำงาน ไม่มีแรงจูงใจใดๆ และรู้สึกเบื่อ เซ็ง กับงานที่ทำอยู่ในที่สุด ทำให้มีรูปแบบการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไปวัน ๆ

02. คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาด/ คนที่กลัวความผิดพลาดล้มเหลว

คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นคนที่หน้าเอาเป็นตัวอย่าง แม้ว่าจะล้มเหลวมาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ทุกคนต้องเจอเพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะไม่ทำให้เราผิดพลาดซ้ำเดิมอีก และนำประสบการณ์นั้นมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ต่อไป และถ้าเราทำได้เราจะเก่งและแกร่งขึ้นสามารถยืนได้ด้วยตนเอง และใช้บทเรียนนั้นมาสอนตัวเองและคนอื่นๆ อาจจะเป็นเพื่อนหรือลูกน้องในบังคับบัญชาของตนเอง ก็จะทำให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้ แม้ว่าความผิดพลาดจะนำความเสียใจและความผิดหวังมาสู่เรา แต่เราต้องไม่ท้อถอยและต้องพยายามหาทางก้าวข้ามความผิดหวังเหล่านั้นให้ได้ และเราจะรู้คุณค่าของมัน

ตรงข้ามกับคนที่กลัวความผิดพลาดล้มเหลวจะไม่ยอมแม้แต่ก้าวเดินออกมาจากกรอบที่ตัวเองขีดกั้นไว้ ทำให้มองไม่เห็นโอกาสและแนวทางดีๆ ของชีวิต ไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ สิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วนั้น สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ เราต้องมีสติและเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์มาเป็นบทเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างแนวคิดและจิตใจให้เข้มแข็งแก่ตัวเองต่อไปได้ในอนาคต

03. คนที่รับฟังฝ่ายตรงข้ามก่อนจะตัดสินใจ / คนที่ไม่ฟังความคิดเห็นผู้ใด

การฟังคือทักษะที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จ เพราะตามพื้นฐานทั่วไปใครๆ ก็ต้องการความเข้าใจ ดังนั้นเราควรใส่ใจและหยุดสักนิดเพื่อรับฟังฝ่ายตรงข้าม พยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย และถ้าตั้งใจฟังอย่างดี ก็จะทำให้การตอบสนองเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้งานบรรลุจุดประสงค์ได้เร็วขึ้นและตรงประเด็น

นอกจากการรับฟังความเห็นแล้ว การรับฟังคำวิจารณ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เช่นข้อร้องขอหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานขายหรืองานบริการ การตลาดต่างๆ ดังนี้บุคคลที่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความต้องการของฝ่ายตรงข้าม จะทำให้สามารถนำเอาสินค้าและบริการไปใช้ตอบสนองความจำเป็นหรือใช้แก้ปัญหาของลูกค้าที่ใช้บริการสินค้าเราได้ นอกจากนี้การรับฟังและเข้าใจลูกค้าจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้ตรงจุดประสงค์ และสามารถนำเอาสินค้าและบริการไปตอบสนองความต้องการได้ตรงใจของลูกค้าทำให้ยอดขายดีขึ้น นำกำไรและความรุ่งเรืองมาสู่บริษัทในที่สุด ตรงข้ามกับคนที่คนที่ไม่ฟังความคิดเห็นผู้ใด คนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าตนเองทำผิดเองก็อาจจะโทษคนอื่น ไม่ยอมรับผิด ไม่เคยคิดว่า ตัวเองคิดผิด ทำให้องค์กรถดถอยเป็นอย่างมาก

04. คนที่ไม่หนีงาน / คนที่มักจะเลี่ยงงาน

คนที่ไม่หนีงานแตกต่างจากคนที่ มักจะหลบเลี่ยงงานหรือคนที่ทัศนคติลบต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะมีความตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง เพราะคนที่ไม่หนีงานจะรู้จักการจัดลำดับความสำคัญของงานของตนเอง รู้จักการประเมินงานตามความสำคัญและไม่สำคัญ เป็นงานที่เร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน เพราะว่างานทั่วไปแล้วย่อมมีกำหนดระยะเวลา มีการตรวจสอบเอกสาร มีการจัดทำเอกสารรายงาน การประชุมต่างๆ มากมาย

เขาจะสามารถรับมือกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี และถ้ารู้ว่างานใดไม่สำคัญมากก็จะให้ทีมงานคนอื่นๆ ทำ

ตรงข้ามกับคนที่มักจะเลี่ยงงาน มักจะหาข้ออ้างนู้นนี่มากมาย งานยากเกินไป ทำไม่ทันบ้าง มีปัญหามากมาย ไม่ลองสร้างความท้าทายให้เส้นทางชีวิตการงานตนเอง แก้ปัญหาไม่เป็น แถมยังไม่ยอมปรึกษาใคร เช่นนี้เป็นผลเสียหายต่อองค์กรอย่างมาก

05.คนที่ไม่ล้มเลิกความพยายามไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องตนเอง/ คนที่ท้อถอย ล้มเลิกความพยายามง่ายๆ

องค์ประกอบของบุคคลที่มักจะประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งคือ คนที่ไม่ล้มเลิกความพยายามไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องตนเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมักจะเป็นคนมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีจิตใจที่มั่นคง แค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับบุคคลที่องค์กรต้องการ ในไม่ช้าย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

การลงมือทำงานหรือสิ่งใดๆ อย่างมุ่งมั่น มีความพยายามนั้น จะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง เขาจะตั้งคำถามว่า เขาต้องทำอะไรบ้างที่จำเป็นต่อความสำเร็จ และจะเพียรพยายามทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้ โดยความกล้าหาญ และมักจะเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอ ไม่นำความคิดแง่ลบมาทำลายความพยายามของตัวเอง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

ตรงข้ามกับคนที่ท้อถอย ล้มเลิกความพยายามง่ายๆ มักจะล้มเลิกกลางคัน ไม่เชื่อมั่นในตนเอง และไม่มีเป้าหมายในชีวิต ย่อมเดินไปอย่างไร้เข็มทิศและยากที่จะประสบความสำเร็จได้


กำลังโหลดความคิดเห็น