xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภาพ สำนักข่าวเกียวโด
เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนประเทศไทย และจะทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าชายอากิชิโนะ พระโอรสพระองค์เล็กของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา ออกเดินทางจากกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อเสด็จฯ เยือนประเทศไทย และจะทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพระองค์ทรงวิจัยเกี่ยวกับปลาบึกในแม่น้ำโขงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

การเสด็จฯ มาทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี้ เดิมมีกำหนดการไว้นานแล้ว แต่ต้องเลื่อนออกไปหลังจากมีเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อปี 2558 โดยครั้งนี้พระองค์ยังจะเสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคอีสานของไทยในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมด้วย

เจ้าหญิงคิโกะ พระชายา จะประทับอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อทรงเสด็จฯ เปิดงานประชุมนานาชาติเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม และจะเสด็จฯ เยือนโรงพยาบาลเด็กในวันศุกร์

เจ้าหญิงคิโกะทรงเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของมูลนิธิ Boshi-Aiiku-Kai ของราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก และทรงมีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าชายอากิชิโนะจะทรงเป็นมกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่นองค์ต่อไป หลังจากเจ้าชายนารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ปีหน้า ตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ที่จะสละราชสมบัติ.


แฟ้มภาพ