xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระบบรับรองวีซ่าท่องเที่ยวแบบออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้ระบบออนไลน์เพื่อรับรองวีซ่าท่องเที่ยว โดยจะเริ่มจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก่อนในปี 2020 ก่อนเริ่มโตเกียวโอลิมปิก

การเปิดใช้ระบบดังกล่าวจะทำให้ตัวแทนจากบริษัทผู้ดูแลกรุ๊ปทัวร์จีนสามารถส่งข้อมูลของลูกทัวร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และในอนาคตจะค่อย ๆ ขยายไปใช้กับนักท่องเที่ยวชาติอื่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเดี่ยว ๆ รวมถึงผู้ที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นในระยะสั้นอีกด้วย

การปรับขั้นตอนการรับรองวีซ่าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ว่าต้องการให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นถึง 40 ล้านคนในปี 2020 นี้

ปัจจุบันประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 68 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็กำลังดำเนินการขยายเวลาการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นและลดความซับซ้อนในการรองรับวีซ่าลง ซึ่งระบบออนไลน์นี้ก็จะมามีส่วนช่วยในการดำเนินการดังกล่าวให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ anngle.org
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...