xs
xsm
sm
md
lg

อาหารหลากหลาย...เคล็ดลับอายุยืนของชาวญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผลการวิจัยในญี่ปุ่นพบว่า การทานอาหารที่หลากหลาย ครบทุกประเภททั้งเนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีอายุยืนมากที่สุดในโลก

ศาสตราจารย์ฮิโรชิ ชิโมคาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยและประธานสถาบันสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งนาโงยา เปิดเผยผลการวิจัยที่สำรวจความหลากหลายของอาหารที่ประชาชนบริโภคใน 137 ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน

การวิจัยนี้แยกหมวดหมู่อาหารตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสหประชาชาติ พบว่า ชาวญี่ปุ่นบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากนิวซีแลนด์ แต่ชาวญี่ปุ่นมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก โดยชาวญี่ปุ่นมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงอายุเฉลี่ย 73.6 ปี ตามมาด้วยชาวสเปนที่แข็งแรงจนอายุเฉลี่ย 71.9 ปี และชาวสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ที่สุขภาพแข็งแรงจนถึงอายุ 71.7 ปี

อายุเฉลี่ยดังกล่าวคำนวณจากอายุขัยเฉลี่ย และอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพของประชาการในแต่ละประเทศในช่วงปี 1995 ถึง 2010

ผลการวิจัยชี้ว่าหากบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายน้อย สารอาหารที่ได้รับก็จะขาดความหลากหลายไปด้วย การทานอาหารที่ซ้ำ ๆ กันจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่าง และส่งผลต่อสุขภาพได้

คณะนักวิจัยพบว่าความหลากหลายของอาหารส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ประเทศที่ทานอาหารหลากหลายประเภทมีแนวโน้มที่ประชาชนจะมีสุขภาพดีกว่า การทานอาหารเฉพาะที่ชอบหรือเลือกทานอาจไม่ส่งผลให้เกิดโรคอย่างชัดเจน แต่จะทำให้ “ไม่แข็งแรง” โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น