xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! สมาร์ทโฟนทำเด็กญี่ปุ่นไม่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สมาร์ทโฟนที่อาศัยแค่นิ้วจิ้มและใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นจำนวนมากไม่คุ้นเคยกัยการใช้คอมพิวเตอร์ หลายคนไม่สามารถพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดได้

“ดับเบิลคลิกทำอย่างไร?” “อะไรคือเซลในโปรแกรมเอ็กเซล”  ดร.มะชิโกะ อิชิอิ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุชิดะ ต้องแปลกใจเมื่อพบคำถามเช่นนี้จากเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน และที่หนักหนาสาหัสกว่าคือบางคนเป็นถึงวิศวกร!!

ต้นเหตุที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ คือ สมาร์ทโฟนที่แพร่หลายและใช้งานจ่ายเพียงใช้นิ้วจิ้มและกวาดไปมา จนเด็กหลายคนแทบไม่เคยวางมือบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ทำให้องค์กรหลายแห่งถึงกับต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

ดร.โยชิอะกิ ฮะชิโมะโตะ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ทำวิจัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่น พบว่า เด็กญี่ปุ่นอายุ 10-19 ปีใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนมากกว่าร้อยละ 80 ขณะที่จำนวนผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ76 เหลือเพียงร้อยละ 56 เท่านั้น

เด็กนักเรียนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยพิมพ์รายงานด้วยสมาร์ทโฟนและส่งรายงานทางอีเมล แต่ในการทำงานนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และในบางกรณีก็ต้องเขียนด้วยลายมือ
ภาพจาก softbank.co.jp
ไม่เพียงแต่เด็กรุ่นใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนมากจนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถนัด แต่กลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งจากพัฒนาการของโลกออนไลน์ ผลสำรวจของดร. ฮะชิโมะโตะ พบว่า ผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปใช้อินเตอร์เนตเป็นเพียงแค่ร้อยละ 60 สวนทางกับการใช้อินเตอร์เนตของประชากรทั้งประเทศญี่ปุ่นที่สูงถึงร้อยละ 88 ผู้สูงอายุเหล่านี้ยังใช้โทรศัพท์แบบเดิมส่งอีเมลได้ แต่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนตได้อย่างชำนาญ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สังคมดิจิตอลทุกวันนี้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเกือบทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์ โดยไม่มีข้อมูลบนกระดาษ ถึงแม้จะสะดวกแต่ก็ทำให้ผู้คนหลายกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น คนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้จึงถูกตัดขาดจากการมีส่วนร่วมในสังคม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจึงเป็นเรื่องที่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมควรคำนึงถึงด้วย นอกเหนือไปจากความสะดวกสบายที่ได้รับ.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...