xs
xsm
sm
md
lg

หนุ่มเวียดนามโวยนายจ้างญี่ปุ่นหลอกไปขนดินปนเปื้อนรังสีโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


รัฐบาลญี่ปุ่นออกคำสั่งห้ามผู้ฝึกงานชาวต่างชาติทำงานในพื้นที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี หลังชาวเวียดนามรายหนึ่งร้องเรียนว่าถูกให้ไปทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ที่รั่วไหลจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี 2011

หนุ่มเวียดนามวัย 24 ปีรายนี้เข้าร่วมโครงการฝึกงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถมาทำงานในญี่ปุ่นได้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคกับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งตามสัญญาจ้างแล้ว เขาจะรับผิดชอบงานวิศวกรรมของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอิวาเตะ โดยได้เดินทางมาญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2015

แต่ในการทำงานจริง ทางบริษัทได้ส่งหนุ่มเวียดนามไปทำงานที่จังหวัดฟุกุชิมะหลายสิบครั้ง เพื่อทำขนย้ายดินปนเปื้อนรังสี รวมทั้งรื้อถอนอาคารในพื้นที่ต้องห้ามที่ทางการสั่งอพยพผู้คนทั้งหมดออกจากพื้นที่เพราะมีประมาณรังสีรั่วไหลสูง โดยที่พนักงานหนุ่มไม่รับรู้เลยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตราย และตัวเองมีโอกาสสัมผัสกับกัมมันภาพรังสี

ในเวลาต่อมา หนุ่มเวียดนามรายนี้ได้เข้าร้องเรียนกับองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานในญี่ปุ่นว่า เขาถูกล่อลวงให้มาญี่ปุ่นเพื่อทำงานจัดการพื้นที่ปนเปื้อนรังสี

องค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานได้ตรวจสอบว่า ทางบริษัทที่รับหนุ่มเวียดนามรายนี้เข้าฝึกงานไม่เคยแจ้งเลยว่าต้องไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง โดยระบุว่าได้รับมอบหมายงานแบบเดียวกับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น โดยไม่แจ้งว่าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ และจงใจปิดบังข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง

การกระทำของบริษัทต้นสังกัดถือว่าผิดกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น และองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานได้ช่วยหนุ่มเวียดนามรายนี้เจรจากับทางบริษัทให้จ่ายค่าชดเชยให้ โดยเขาได้ค่าจ้างราวเดือนละ 140,000 เยน ขณะที่ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนี้จะได้ค่าจ้างมากกว่าถึง 3 เท่าตัว

โครงการฝึกงานทางเทคนิคที่รัฐบาลญี่ปุ่นริเริ่มขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้งานในญี่ปุ่น และชดเชยการขาดแคลนแรงงาน แต่หลายบริษัทกลับใช้โครงการนี้เพื่อหาแรงงานต่างชาติราคาถูก หรือทำงานเสี่ยงภัยที่ชาวญี่ปุ่นไม่อยากทำ

กรณีอื้อฉาวนี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศคำสั่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ห้ามชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนรังสี

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่น ระบุว่า โครงการฝึกงานทำงานมุ่งหวังให้ชาวต่างชาตินำเทคนิคการทำงานที่ญี่ปุ่นกลับไปให้พัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อให้มาเป็นแรงงานราคาถูก โดยบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรับชาวต่างชาติเข้าฝึกงานจะต้องยื่นเอกสารระบุถึงงานที่ให้ทำอย่างชัดเจน หากบริษัทใดปกปิดข้อมูลให้แจ้งเท็จจะถูกขึ้นบัญชีดำและรับโทษตามกฎหมาย.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...