xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นจะใช้เทคโนโลยี “ถ่านหินสะอาด” แทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โรงไฟฟ้านะโกะโซะ เมืองอิวะกิ จังหวัดฟุกุชิมะ
ญี่ปุ่นพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อทดแทนการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ โดยจะเริ่มใช้ในจังหวัดฟุกุชิมะ ที่เคยประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิถล่ม จนทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วไหล

สถานีโทรทัศน์ NHKรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาดที่เรียกว่า IGCC ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Joban Joint Power Corporation โดยเทคโนโลยี IGCC มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบเดิมราวร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงราวร้อยละ 20

ญี่ปุ่นได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี IGCC เมื่อปี 2526 และได้นำมาใช้เพื่อการพาณิชย์ในปี 2556 หลังจากวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลา 30 ปี โดยได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้านะโกะโซะ จังหวัดฟุกุชิมะ ที่เดิมใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำมาใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ ทุกวันนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,875 MW และกำลังจะสร้างเฟสใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี IGCC มีกำลังผลิตไฟฟ้า 540 MW

ญี่ปุ่นได้พยายามที่จะเปลี่ยนการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากน้ำมันมาเป็นถ่านหินและพลังงานอื่น ๆ หลังวิกฤตน้ำมันในปีพ.ศ. 2516 ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสงครามระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอลในปีเดียวกันทำให้เศรษฐกิจของโลกวุ่นวาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในเวลานั้นมาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

การต่อสู้กับมลภาวะของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1970 ทำให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาวิธีการในการกรองสารก่อมลภาวะออกจากสิ่งต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินสะอาดขึ้นมาก ประกอบกับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ความจำเป็นนี้ได้นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐกำลังเปลี่ยนไปพึ่งพาแหล่งพลังงานจากก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ในขณะที่ยุโรปกำลังเปลี่ยนไปพึ่งพาพลังงานธรรมชาติ แต่หลายประเทศทั่วโลกยังคงพึ่งพาถ่านหินเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่น ๆ พลังงานไฟฟ้าในโลกประมาณร้อยละ 40 ผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก มีพลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 70 ผลิตโดยใช้ถ่านหิน

การผลิตไฟฟ้าพลังถ่านหินจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนา มีผู้คนจากหลายประเทศมาดูงานที่โรงไฟฟ้านะโกะโซะ ขณะที่หลายประเทศในอเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก กำลังพิจารณาว่าจะนำเทคโนโลยี IGCC ไปใช้

ในขณะนี้ กำลังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี IGCC ขนาดใหญ่ 2 โรงในจังหวัดฟุกุชิมะ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเคยประสบความเสียหายหนักจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์และสึนามิในปี 2554 และอีกเป้าหมายหนึ่งคือการทำให้จังหวัดฟุกุชิมะเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินที่สะอาดขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...