xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชีวิตสามัญชนญี่ปุ่น เมื่อเจ้าหญิงมะโกะ “สิ้นฐานันดร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เจ้าหญิงมะโกะ พระนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จะเสกสมรสกับหนุ่มชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้พระองค์ต้องสละฐานันดรเป็นสามัญชน เจ้าหญิงจะต้องสูญเสียสิทธิพิเศษหลายอย่างเพื่อแลกกับความรักข้ามชนชั้นนี้

ตามกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่น สมาชิกพระราชวงศ์ที่เสกสมรสกับสามัญชนจะต้องพ้นสภาพจากพระราชวงศ์ โดยเจ้าหญิงมะโกะไม่ใช่พระราชวงศ์ญี่ปุ่นพระองค์แรกที่สมรสกับชาวญี่ปุ่นสามัญ ก่อนหน้านี้เจ้าหญิง “ซะยะโกะ” พระธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะได้สมรสกับข้าราชการหนุ่ม และเจ้าหญิง “โนริโกะ” พระธิดาของเจ้าชายทะกะมะโดะ ก็ได้สมรสกับบุตรชายของหัวหน้าศาลเจ้าอิซุโมะ ไทฉะ ทั้งสองพระองค์ได้สละฐานันดรเป็นสามัญชน

ตามกฎหมายของญี่ปุ่น เจ้าหญิงที่พ้นจากราชวงศ์จะได้รับเงินทุนก้อนหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ จำนวนเงินจะกำหนดโดยคณะกรรมการ 8คนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยก่อนหน้านี้เจ้าหญิง “ซะยะโกะ”ซึ่งสมรสในปี 2005 ได้รับเงิน 150 ล้านเยน ส่วนเจ้าหญิง “โนริโกะ” ซึ่งสมรสในปี 2014 ได้รับเงิน 100ล้านเยน

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว เจ้าหญิงมะโกะก็จะกลายเป็นสามัญชน และต้องเสด็จอกจากพระราชวังหลวง โดยพระองค์จะสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างที่สมาชิกพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นได้รับ เป็นต้นว่า

รายได้ สมาชิกราชวงศ์ของญี่ปุ่นจะได้รับเงินจากรัฐบาลจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันและราชกิจต่างๆ แต่เจ้าหญิงมะโกะหลังจากได้รับ “เงินตั้งตัว” ก้อนเดียวจากรัฐบาลแล้ว ก็จะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเอง โดยทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยนกแห่งหนึ่ง และได้รับเงินเดือนประจำ ซึ่งต้องเสียภาษีด้วย

เปลี่ยนชื่อและสกุล  สมาชิกพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นจะมีเพียงชื่อและพระอิสริยยศ ไม่มีนามสกุล ในกรณีของเจ้าหญิงมะโกะ ก็คือ “มะโกะ ไนชินโน” แต่เมื่อสมรสแล้ว ก็จะใช้นามสกุลของสามี กลายเป็น “นางมะโกะ โคะมุโระ”

เสียภาษี ใช้สวัสดิการของรัฐ เมื่อเป็นสามัญชน อดีตองค์หญิงจะต้องเสียภาษี และใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ และประกันสังคมของรัฐบาลท้องถิ่นที่พำนักอยู่

ได้รับสิทธิเลือกตั้ง อดีตเจ้าหญิงจะได้รับสิทธิเลือกตั้งเหมือนชาวญี่ปุ่นทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย อดีตเจ้าหญิงการอยู่ในความดูแลของตำรวจท้องถิ่น แทนที่ตำรวจราชสำนัก แต่แน่นอนว่าในทางปฏิบัติ เธอย่อมได้รับการคุ้มครองและเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป

ทำสำมะโนครัว อดีตเจ้าหญิงจะต้องย้ายออกจากพระราชวัง และไปพักที่บ้านที่ซื้อไว้เอง และจะต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรเหมือนชาวญี่ปุ่นทั่วไป

ชีวิตประจำวัน อดีตเจ้าหญิงจะเป็น “แม่บ้านญี่ปุ่น” ที่อาจต้องทำข้าวกล่องให้ตัวเองและสามี และแน่นอนว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน เช่น กินอาหารข้างทาง, ซื้อของในซุปเปอร์มาเก็ต หรือ โดยสารถไฟที่แน่นเอี๊ยด เป็นต้น

ถึงแม้เจ้าหญิงมะโกะจะต้องเสียหลายสิ่งหลายหลายเพื่อแลกกับความรัก หากแต่ฐานันดรใดๆ ไม่อาจให้ความสุขได้เท่ากับ “ฐานันดรรัก” เพราะว่า  ความรักศักดิ์ศรี รักไม่มีพรหมแดน รักไม่มีศาสนา แม้นใครบุญญาได้ครองกันมา พรหมลิขิตพาชื่นใจ.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...