xs
xsm
sm
md
lg

เรียนศิลปะป้องกันตัวฟรี พร้อมจิบน้ำชาชมตะวันลับกับตำรวจญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตำรวจเมืองมัตซึเอะของญี่ปุ่นจัดโครงการสอนยูโดและเคนโดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตำรวจเมืองมัตซึเอะ จังหวัดชิมาเนะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าร่วมการฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัวแบบญี่ปุ่น คือ เคนโดและยูโด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองมัตซึเอะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติที่ปลอดภัยที่สุดในญี่ปุ่น

การสอนเคนโดและยูโดให้กับนักท่องเที่ยวและนักเรียนต่างชาติ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชาวต่างชาติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นมากขึ้น ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และสร้างความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ เพื่อช่วยให้เมืองมัตซึเอะมีความเป็นนานาชาติ

ตำรวจที่สอนศิลปะป้องกันตัวเป็นเจ้าหน้าที่มีทักษะระดับ “สายดำ” ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา และมีกำหนดการครั้งต่อไป คือ วันที่ 8 มีนาคม เวลา 17.00 น. และ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 16.00 น. โดยหากมีผู้สนใจเข้าร่วมมากก็จะจัดการอบรมเพิ่มเติมต่อไป

การสอนจะใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง สถานที่ชั้น 2 ของสถานีตำรวจเมืองมัตซึเอะ โดยแบ่งเป็น “คอร์สเริ่มต้น” รับสมัครผู้สนใจอย่างละ 4 คน และ “คอร์สสังเกตการณ์” รับสมัครผู้สนใจ 10 คน ผู้ที่จะเข้าร่วมใน “คอร์สเริ่มต้น” จะต้องซื้อประกันอุบัติเหตุในราคา 112 เยน หรือนักท่องเที่ยวที่มีประกันครอบคลุมอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้

ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานีตำรวจเมืองมัตซึเอะ โดยทางสถานีตำรวจจะให้ยืมชุด, ดาบไม้ และอุปกรณ์การฝึก

ตำรวจเมืองมัตซึเอะยังระบุว่า หลังจากฝึกฝนเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถพักผ่อนดื่มน้ำชาพร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้จากหน้าต่างของสถานีตำรวจ.

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...