xs
xsm
sm
md
lg

ลาวเดินหน้า “เสรีธุรกิจรถไฟฟ้า” จี้หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องเปลี่ยนใช้ EV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การเปิดตัวรถ Jaguar I-PACE อย่างยิ่งใหญ่ในลาว เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความเงียบเหงาทางธุรกิจจากการระบาดของโควิด-19
MGR Online - รัฐบาลลาวนำร่องให้ทุกหน่วยงานเปลี่ยนมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ล่าสุด เชิญชวนเอกชนเสนอข้อมูลรถ EV มาให้พิจารณา หลังประกาศนโยบายเปิดเสรีธุรกิจรถ EV เมื่อตอนต้นเดือน ตั้งเป้าปี 2573 ถนนทุกสายทั่วประเทศต้องมีรถ EV วิ่ง 30%

วานนี้ (21 ต.ค.) กระทรวงการเงิน สปป.ลาว มีหนังสือเชิญบริษัท ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่อยู่ในลาว ให้ร่วมเสนอข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้า โดยระบุว่า เพื่อทำตามนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนจะเปลี่ยนประเภทรถยนต์สำหรับใช้ภายในหน่วยงานของรัฐ จากรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV : Electric Vehicle) อย่างเป็นขั้นตอนนั้น


กระทรวงการเงินในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอแจ้งถึงบรรดาผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และตัวแทนจำหน่ายรถ EV ในปัจจุบัน หรือมีแผนจะนำเข้ารถ EV มาขายในลาวในอนาคต ให้มาร่วมเสนอข้อมูลของรถ EV โดยให้ส่งตัวแทนมาติดต่อกับกรมควบคุมทรัพย์สินของรัฐ ภายในวันที่ 21-29 ตุลาคม โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานดังนี้

1.เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวรถ ต้องเป็นรถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อน ใช้แบตเตอรี่ BAV (Battery Electric Vehicle) ที่สามารถชาร์จไฟได้ และเป็นแบตเตอรี่แห้งประเภทลิเทียมไอออน ที่ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานของสากล UNECE R100, R136 และมีใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผลิต

แบตเตอรี่ต้องรองรับการชาร์จไฟกับกระแสไฟฟ้า 220-250 V ในลาว รองรับระบบชาร์จธรรมดาด้วยกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) กระแสไฟฟ้าตรง (DC) และระบบชาร์จไฟรูปแบบอื่นในอนาคต

มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในลาว มีบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า อะไหล่ และมีช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ

2.เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอข้อมูลของรถ EV ต้องเป็นบริษัทที่เปิดทำธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถในลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทะเบียนอากร ทะเบียนวิสาหกิจที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีใบรับรองการจ่ายภาษีและพันธะต่างๆ แก่รัฐ และใบรับรองการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

หนังสือเชิญชวนของกระทรวงการเงิน ให้ภาคเอกชนเสนอข้อมูลรถ EV มาให้พิจารณา ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2564
หนังสือเชิญชวนฉบับนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีของลาว ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนการใช้รถ EV ในลาว โดยการเปิดเสรีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถ EV ทุกด้าน ทั้งการนำเข้า จัดจำหน่าย การตั้งโรงงานประกอบ ตลอดจน สถานีชาร์จไฟฟ้า อู่ซ่อมบำรุง

นโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ โดยรัฐบาลลาวตั้งเป้าหมายว่าในปี 2568 สัดส่วนรถยนต์ทั้งหมดในลาวต้องเป็นรถ EV อย่างน้อย 1% และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 30% ในปี 2573

ตัวอย่างนโยบายสำคัญที่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เช่น

- ไม่จำกัดโควตาการนำเข้ารถ EV เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายรถ EV และส่งเสริมให้มีการแข่งขันราคาตามกลไกตลาด
- ส่งเสริมให้บุคคล นิติบุคคล ทั้งภายในและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ และโรงงานประกอบ (ผลิต) รถ EV เพื่อสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ส่งเสริมบุคคล นิติบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศที่จะลงทุนสร้างหรือพัฒนาสถานีให้บริการชาร์จไฟให้รถ EV โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ส่วนนโยบายที่ทำให้กระทรวงการเงินต้องมีหนังสือเชิญชวนฉบับนี้ออกมา คือ รัฐบาลจะเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบสำหรับการนำรถ EV มาใช้งาน เริ่มจากรถของผู้บริหารรัฐ รถประจำตำแหน่งที่จะซื้อใหม่หลังจากนี้ต้องเป็นรถ EV ทั้งหมด จากนั้นจะผลักดันให้บรรดารัฐวิสาหกิจ รถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนมาใช้รถ EV ทีละขั้นตอน (ดูรายละเอียดจากนโยบายส่งเสริมรถ EV ของรัฐบาลลาว)

นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
ลาวประกาศเจตนารมณ์จะสนับสนุนการใช้รถ EV ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2562 เริ่มจากการจัดสัมมนาใหญ่ในหัวข้อ Laos National Electric Vehicle Summit 2019 ขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ในงานนี้ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ได้เซ็น MOU ให้บริษัทอีวี ลาว มาช่วยสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าให้รถ EV ขึ้นตามจุดสำคัญๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทอีวี ลาว เซ็น MOU กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบชำระเงินค่าชาร์จไฟด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดของ BCEL

เดือนกรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลาว เซ็น MOU ในโครงการความร่วมมือ “ใต้-ใต้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ” กับกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ฝ่ายจีนได้มอบรถ EV ยี่ห้อ BYD 28 คัน ซึ่งผลิตโดยโรงงาน Changsha BYD ประกอบด้วย รถเก๋ง EV รถเมล์ไฟฟ้า 12C8 และรถบรรทุกไฟฟ้า 8T5D ให้มาวิ่งในเขตพัฒนาครบวงจรไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทดสอบแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ พิธีส่งมอบรถ ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคมปีนี้ ที่เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน

นโยบายเปิดเสรีธุรกิจรถ EV ที่รัฐบาลลาวเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564


วันที่ 20 ตุลาคม 2563 EDL ได้เซ็น MOU กับบริษัทกริดติพง กรุ๊ป และ Geely Technology Group จากจีน เพื่อร่วมกันพัฒนาการนำรถ EV มาใช้ในลาว การจัดตั้งศูนย์บริการ สถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ตลาด และในชุมชนต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ

นอกจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนแล้ว บริษัทรถยนต์ในลาวหลายแห่งได้มีการเปิดตัวหรือมีแผนจะเปิดตัวรถ EV ในลาว โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Geely ได้แต่งตั้งบริษัท มะนียม โอโต กรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายในลาวอย่างเป็นทางการ

วันที่ 14 กรกฎาคมปีนี้ BYD Laos ได้เปิดตัวรถเก๋ง EV รุ่น e2 ต่อมา วันที่ 20 กันยายน BYD ได้แนะนำรถรุ่น Yuan ev รถ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และถัดจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ได้แนะนำรถ TANG EV รถไฟฟ้า SUV เพิ่มอีก 1 รุ่น

ก่อนหน้านั้นไม่นาน วันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่บรรยากาศธุรกิจในลาวตกอยู่ในความเงียบเหงา เพราะการระบาดของโควิด-19 บริษัทจากัวร์ แลนด์โรเวอร์ ลาว ได้จัดงานเปิดตัวรถ Jaguar I-PACE รถ EV ของค่ายจากัวร์อย่างยิ่งใหญ่ ที่หอประชุมแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีสีมาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และ John Pearson เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำลาว ไปร่วมงาน.

BYD e2 ที่เพิ่งเปิดตัวในลาว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมปีนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น