xs
xsm
sm
md
lg

ห้ามแต่เหล้ามานาน..เวียดนามได้ฤกษ์ออกคำสั่งห้ามขายเบียร์เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เริ่ม ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MGR ออนไลน์ - รัฐบาลเวียดนามออกคำสั่งปรับเงิน 500,000-1,000,000 ด่ง (ประมาณ 22-43 ดอลลาร์) กับผู้ที่จำหน่ายเบียร์ให้แก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. หลังจากคำสั่งลงโทษที่ออกในปี 2556 ระบุห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยกเว้นเบียร์

บรรดาร้านค้าหรือสถานที่ที่มีการขายเบียร์ จำเป็นต้องติดข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่จำหน่ายเบียร์ให้แก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี” โดยผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบอายุในกรณีที่สงสัยว่าผู้ซื้ออาจอายุต่ำกว่ากำหนด

นอกจากนี้ ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 ล้านด่ง สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบียร์ผ่านตู้จำหน่ายอัตโนมัติหรือตามสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานศึกษา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ที่จ้างพนักงานอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกปรับเงินจำนวน 3-5 ล้านด่งเช่นเดียวกัน

มาตรการลงโทษดังกล่าวเป็นผลจากกฎหมายว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบอันตรายจากแอลกอฮอล์ที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษสำหรับการเมาแล้วขับ

เมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามมีอัตราการบริโภคเบียร์มากกว่า 4,600 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากปี 2561 และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 3,400 ล้านดอลลาร์ต่อปี หรือ 300 ดอลลาร์ต่อหัว ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 113 ดอลลาร์ต่อหัว ตามการระบุของกระทรวงสาธารณสุข.


กำลังโหลดความคิดเห็น