xs
sm
md
lg

เปิดตัวเป็นทางการ เลขาฯ อาเซียนคนใหม่ชาวเวียดนาม

เผยแพร่:

.

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - เวียดนามได้เสนอชื่ออย่างเป็นทางการ นายเลเลืองมีง (Lê Lương Minh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่ง เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน สืบต่อแทนนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ จากประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของกลุ่มมาครบ 5 ปี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเปิดเผยเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดี 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

ตำแหน่งสำคัญนี้ ได้หมุนเวียนตามตัวอักษรมาถึงรอบของเวียดนาม นายเลืองกำลังจะเข้าทำหน้าที่นี้ระหว่างปี 2556-2563 โดยไปประจำที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เลืองแทงหงิ (Lương Thanh Nghị) กล่าวว่า ระหว่างการประชุมในกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้ว บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงความเห็นสนับสนุนนายเลืองให้ขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำของกลุ่มเพื่อขอความเห็นชอบในช่วงปลายปี หนังสือพิมพ์แทงเนียนรายงานในเว็บไซต์

เลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนาม กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาสำคัญที่อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจใหญ่ ที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างกันในทุกๆ เนื้อหา ทั้งในด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 นี้เป็นต้นไป.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...