xs
xsm
sm
md
lg

ระดมพลัง! “Habitat for Humanity Thailand” จัดประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ครั้งที่7 รุกแก้ปัญหาสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity Thailand) จัดประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Powering Collaboration for Housing Impact”ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้ระดมผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในวงการที่อยู่อาศัยจากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะปัญหาที่พักอาศัยไม่เพียงพอ และย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำเพื่อครอบครัวที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายละเอียด...