xs
xsm
sm
md
lg

ระดมพลัง! “Habitat for Humanity Thailand” จัดประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ครั้งที่7 รุกแก้ปัญหาสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity Thailand) จัดประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Powering Collaboration for Housing Impact”ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้ระดมผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในวงการที่อยู่อาศัยจากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะปัญหาที่พักอาศัยไม่เพียงพอ และย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำเพื่อครอบครัวที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Mr. Timothy Loke  (ทิม โล้ก ) CEO, Habitat for Humanity Thailand
การประชุมครั้งนี้จะอภิปรายครอบคลุมวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวก และผลักดันความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ 2) การรับรู้และดำเนินการเกี่ยวกับความสำคัญของที่พักพิงในฐานะตัวขับเคลื่อนความยืดหยุ่นและความยั่งยืนในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และ3) การส่งเสริมผู้นำ และผู้เกี่ยวข้องด้วยนวัตกรรมและโครงการบ้านจัดสรรที่มีผลกระทบสูง ผ่านการแบ่งปันแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทิม โล้ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ยึดหลักการ Through shelter, we empower เพราะมองว่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและราคาไม่แพงเป็นพื้นฐานในการช่วยให้มนุษย์มีความความแข็งแกร่ง มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พวกเขาต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและครอบครัว สิ่งที่ดีไปกว่าการระดมอาสาสมัครและสร้างบ้านที่อยู่อาศัยคือการสร้างผลกระทบที่แท้จริงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกที่ทุกคนมีที่อยู่อาศัยคุณภาพดี”

การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Ananda Development, Hilti Foundation, HMTX Industries และ Bloomberg พร้อมทั้งพันธมิตรอื่นๆ ได้แก่ UN-Habitat Cities Alliance , สภากาชาดระหว่างประเทศ , สภาเสี้ยววงเดือนแดง , World Bank Arup และมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย