xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพัฒน์ ชี้แนวทางซีเอสอาร์ ปี 62 องค์กรต้องขับเคลื่อน “คุณค่าและผลกระทบ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

•ผลสำรวจความก้าวหน้าในการทำซีเอสอาร์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ปีที่ผ่านมายังพบว่าส่วนใหญ่คงทำกันแบบเบื้องต้นที่เป็นเชิงรับ หรือตามกระแสร้อยละ 73 •แนะองค์กรยุคใหม่ควรมุ่งประโยชน์เต็มจากการขับเคลื่อนซีเอสอาร์ ที่จะต้องยกระดับจากกิจกรรม (Event) เป็นกระบวนการ (Process) •บริบท “คุณค่าและผลกระทบ” ถึงจะตอบโจทย์ความยั่งยืน และไปช่วยเสริมสร้างผลประกอบการในระยะยาวแก่กิจการ รายละเอียด...