xs
xsm
sm
md
lg

เป๊ปซี่โค จับมือพันธมิตรลดขยะหลังคืนวันลอยกระทงกว่า 713.95 กิโลกรัม จากคุ้งบางกระเจ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กิจกรรม “เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า”
เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า” อาสารักษ์น้ำ ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทงปีที่ 5 ในช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้า วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่โดยรอบ
 

โดยปริมาณขยะกระทงทั้งหมดที่เก็บได้มีน้ำหนักมากถึง 713.95 กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีน้ำหนัก 966 กิโลกรัม คิดเป็น 26.10% หลังจากการคัดแยกขยะแม่น้ำที่เก็บมา พบว่าปริมาณขยะแบ่งเป็น ถุงพลาสติก 16.8 กิโลกรัม โฟม 28.81 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 18.5 กิโลกรัม วัชพืช(ใบตอง,ต้นกล้วย) 356.3 กิโลกรัม ขวดแก้ว 36.5 กิโลกรัม พลาสติกรวม 104.94 กิโลกรัม ไม้ 57 กิโลกรัม ตะปู 3.6 กิโลกรัม อุปกรณ์ไฟฟ้า 5.7 กิโลกรัม รองเท้า 18 กิโลกรัม หมวกกันน็อค 5.2 กิโลกรัม ทั่วไป 62.5 กิโลกรัม ดอกพุดพลาสสติก 0.1 กิโลกรัม รวม 713.95 กิโลกรัม โดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกรวบรวมและส่งต่อให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วัดต้นแบบของชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ภายในงานมีพระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดงเป็นประธาน พร้อมทั้งให้ความรู้ แนะนำขั้นตอนการแยกขยะแม่น้ำ ด้วยการใช้ลวดพระทำ พร้อมทั้งนายอำเภอพระประแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง ประชาชน และนักเรียนในชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ภาคเอกชน รวมถึงภาคีองค์กรต่างๆ ในโครงการ “Our Kung Bang Kachao” เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการร่วมกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินงานอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่ผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน หรือ PepsiCo Positive (pep+) ของเป๊ปซี่โคที่มีเป้าหมายสร้างห่วงโซ่คุณค่าเชิงบวก เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีบทบาทด้านความรับผิดชอบในการเก็บขยะพลาสติก นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำกลับมาอยู่ในสภาพดังเดิม ไม่เกิดการเน่าเหม็นจากขยะกระทงเหล่านี้ และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลไปยังปากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

ทั้งนี้ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก เจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อาทิ เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” และมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์”

กิจกรรม “เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า”

กิจกรรม “เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า”