xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-มาเลเซีย หารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือแนวชายแดน “ต่อต้านค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย” โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย และมี Dato’ Fakhrul Hatta bin Musa หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย Mr. Renaud Meyer, Resident Representative, UNDP และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซีย ต่างเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และเป็นสมาชิกของคณะทำงานอาเซียนด้าน CITES และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ และหวังว่าการประชุมหารือระดับทวิภาคีในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนโยบาย และมีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ กำหนดเป้าหมาย แนวทางและกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน ทั้งความร่วมมือในการสืบสวนคดีที่สำคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ และการลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าต่อไป


ในการประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยเน้นงาช้าง นอแรด เสือ และตัวลิ่น (Combating Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะที่ 6 ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนของ UNDP


กำลังโหลดความคิดเห็น