xs
xsm
sm
md
lg

ลงมือทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น! ยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม ลดขยะในทะเลที่ระยอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยูนิโคล่ ประเทศไทย แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนของแบรนด์เสื้อผ้า พร้อมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา (28 ต.ค.2565) เป้าหมายสำคัญคือการเชิญชวนให้พันธมิตรและลูกค้าของยูนิโคล่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยูนิโคล่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆ ระดับโลก เช่น มลพิษในมหาสมุทร และสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล โดยเก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะจากชุมชนต้นแบบ ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 145 คน สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 315 กิโลกรัม ทั้งนี้ยูนิโคล่และ GC ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้กับชุมชนสำเภาทองมูลค่า 20,000 บาท ด้วย


เขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่ ประเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้น และสังคมไทยให้น่าอยู่ เราให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคม โดยเฉพาะปัญหาท้องทะเลไทยในปัจจุบันที่เกิดจากขยะจากในเมืองที่ถูกน้ำซัดลงสู่ทะเล และถูกเกยขึ้นสู่ชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ทุกปีจะมีพลาสติกลอยอยู่ในทะเลปริมาณกว่า 8 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากับเครื่องบินเจ็ทขนาดใหญ่ 5 หมื่นลำ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการผลักดันโลกให้น่าอยู่และมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการสร้างความตระหนักรู้ เพราะทุกคนเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนี่คือหนึ่งในปรัชญาหัวใจของ ยูนิโคล่ ในการส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้า หรือ The Power of Clothing สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”

ทั้งนี้ยูนิโคล่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมลดขยะในทะเลด้วยเล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลซึ่งเป็นเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในประเทศไทยจะมีพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก ครอบคลุม 23 จังหวัด ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะบนชายหาด พัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทย รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลเชิงบูรณาการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์บนเส้นทางที่จะมุ่งสู่การเป็น “หนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมไทยและชาวไทยทุกคนอย่างยั่งยืน


ด้าน ภัทรภร วิรดานนท์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC เป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนดำเนินโครงการด้านการจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง จนจบถึงปลายทาง โดยเริ่มตั้งแต่ โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชน ผ่านการดำเนินงานธนาคารขยะของโรงเรียน และจุดรับฝากขยะของชุมชน การพัฒนา “YOUเทิร์น แฟลตฟอร์ม” ขึ้น เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่วิธีการการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า End-to-End Waste Management เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี 

GC หวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และนำไปสู่การเริ่มปรับเปลี่ยน Lifestyle อย่างจริงจัง เพราะทุกๆ คนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โลกรวนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ GC ได้เปิดโรงงาน ENVICCO ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลที่จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ 8.32 ล้านต้น หรือการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่และเป็นโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ GC ยังได้นำพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) จนกลายเป็นสินค้าแฟชั่น และของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อีกด้วย

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่กับแคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญพลังแห่งเสื้อผ้า ของยูนิโคล่ ที่ตั้งใจให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น ด้วยการลดปัญหาขยะในมหาสมุทร  นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ในเว็บไซต์พิเศษนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/contents/sustainability/jointpoc/


Clip Cr.UNIQLO THAILAND

ยูนิโคล่ ชูแคมเปญJOIN : THE POWER OFCLOTHING ลดปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นด้วยการให้ตัวคุณเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด คือ การตระหนักรู้และทำความเข้าใจปัญหา