xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เข้มสกัดฝุ่น PM2.5 ห้ามใช้รถควันดำ เกือบ 600 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันก่อน (16 ธ.ค.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก พบว่ามีค่าสูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี ซึ่งยานยนต์เป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ยกร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดำได้เพิ่มจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับ ระงับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องปรามมิให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง


อธิบดี คพ. กล่าวอีกว่า การตรวจสอบตรวจจับรถควันดำในพื้นที่ กทม. ร่วมดำเนินการโดย คพ. กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจรและกทม. ในส่วนการตรวจสอบจังหวัดเมืองหลัก ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานขนส่งจังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ และ อปท. จากรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถควันดำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – 15 ธ.ค. 64 ในพื้นที่ กทม. มีผลตรวจสะสมทั้งหมด 74,924 คัน สั่งห้ามใช้รถ จำนวน 315 คัน ในส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดมีผลตรวจสะสมทั้งหมด 21,895 คัน สั่งห้ามใช้รถ จำนวน 265 คัน

“รัฐจะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำ "ตรวจจับ ปรับจริง–ห้ามใช้รถควันดำ” บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด ตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก จำนวน 20 จุด ใน กทม.และปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดเมืองหลักจะทำพร้อมกัน ต้องขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะในการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ”


กำลังโหลดความคิดเห็น