xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาปลื้ม!! นิสิตสถาปัตย์ รับรางวัลพระราชทานฯ “เรียนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้ นางสาวสิรินดา ลิมทรง นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลพระราชทานที่มีตั้งแต่ปี 2506 โดยพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพระราชทานให้กับสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ และนักเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนดี มีความประพฤติดีทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีผลงานกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

“สิรินดา” เป็นนิสิตที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านผลการเรียนและผลงานการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89 รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ Japanese Business Innovation 2020 การประกวดนวัตกรรมภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” (Innovation for Ageing Society) เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Creative Innovation หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย

นอกจากนี้ “สิรินดา” ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็นทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ Chula Goodwill Ambassador 2017-2019 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Startup Thailand League 2020 รอบระดับประเทศ จากผลงาน “Termtem Delivery Refill Service” บริการรีฟิลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถึงที่พัก ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงรวมทั้งมีผลงานการออกแบบต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน “สิรินดา” ทำงานในตำแหน่ง UX/UI Designer ที่บริษัท Morphosis Apps Co., Ltd. เธอกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ เพื่อนๆ และครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและแรงสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ และเชื่อมั่นในตัวเธอมาตลอด

“อยากฝากถึงน้องๆ นิสิตว่าชีวิตมหาวิทยาลัยผ่านไปเร็วมาก อยากทำอะไรก็ให้ทำเลย เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูก ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้สนุกและมีความสุข” สิรินดากล่าว