xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ. หนุนอนุรักษ์พลังงานด้วย “อาคารเขียว” ชู “อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.” ที่คว้า รางวัล ASEAN Energy Awards 2021 เป็นต้นแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากปัญหาสภาวะโลกรวนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและพยายามดำเนินกระบวนการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ให้เป็น “อาคารเขียว” (Green Building) ซึ่งเป็นการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นที่เพิ่มเติมจากความสวยงาม พื้นที่การใช้สอย และความมั่นคงแข็งแรง

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กฟผ. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินในอาเซียน (ASEAN Coal Awards 2021) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards) ประเภทอาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ่

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการอนุรักษ์พลังงานและการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเสียงชื่นชมในเวทีนานาชาติ
เครดิตคลิป Hello Social

สำหรับ อาคารเขียวนั้นเป็นมากกว่านวัตกรรมรักษ์โลกที่ไม่เพียงใส่ใจสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับผู้มาใช้อาคารด้วย เราจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด จะเห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ที่เราได้รับรางวัล นอกจากเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาแล้ว ยังมุ่งมั่นพัฒนาเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่เคารพต่อธรรมชาติและชุมชนที่อยู่โดยรอบเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติอีกด้วย

อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศ และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยก่อนหน้านี้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย