xs
xsm
sm
md
lg

อาร์ยู แอสเซท หนุน 3 สถาบันจุฬาฯ ผลิตหน้ากาก CUre AIR SURE เพื่อแพทย์สู้โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อาร์ยู แอสเซท หนุน 3 สถาบันจุฬาฯ นำโดย วิศวะจุฬาฯ สถาบันวิจัยโลหะฯ และแพทยศาสตร์จุฬาฯ ผลิตหน้ากาก CUre AIR SURE ครั้งแรกในไทย ป้องกันโควิด 19 ได้สูงกว่า หน้ากาก N95 เผยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดประสิทธิภาพสูง เพื่อบริจาคบุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 1,000 ชุด มูลค่า 4 แสนบาท


“ศ.ดร.อนงค์นาฏ-สมหวังธนโรจน์” รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE จำนวน 1000 ชุด มูลค่า 400,000 บาท จาก “ธีระชัย รัตนกมลพร” ประธาน บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด และ “ฐกร รัตนกมลพร” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน้ากาก Cure AIR SURE ดังกล่าว จะนำไปส่งมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ สำนักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองทันตแพทย์ กรมการแพทย์ทหารบก สถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีอีก 2 แห่ง

นายธีระชัย รัตนกมลพร ประธาน บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 รุนแรงมากขึ้น บุคคลากรทางการแพทย์ต้องประสบปัญหาการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองก็ไม่เพียงพอ จึงให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาฯ ผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ทำธุรกิจทางด้านนวัตกรรม จึงเห็นความสำคัญและส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ที่เน้นในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งหน้ากาก CUre AIR SURE เป็นผลงานการวิจัยสหศาสตร์ โดยนักวิชาการและบุคลากรจาก 3 หน่วยงานหลักภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งจากการทดลอง CUre AIR SURE โดยแล็บทดสอบ 4 แห่งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ได้ประสิทธิภาพดังนี้ 99 PFE (Particle Filtration Eficiency) 99.99 BFE (Bacterieal Filtration Eficiency) Fittest Score 192) ซึ่งป้องกันได้มากกว่าหน้ากาก N95

หน้ากาก CUre AIR SURE เป็นนวัตกรรมล่าสุดและผลิตเป็นครั้งแรกมีประสิทธิภาพกันเชื้อโควิด19 ได้ 99% จากการใช้ในงาน พบว่าหายใจสะดวกดูแลรักษาง่าย เหมาะที่จะใช้กับบุคคลากรที่มีความเสี่ยงทุกระดับ จึงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก

“กลุ่มธุรกิจของเราทำธุรกิจทางด้านนวัตกรรม ดังนั้น หากมีงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม เราก็พร้อมจะให้การสนับสนุนเต็มที่และอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์สามารถติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ หรือสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาฯ” นายธีระชัย กล่าวทิ้งท้าย