xs
xsm
sm
md
lg

สุดครีเอท!!“พวงหรีดสานบุญ” จากกระดาษรักษ์โลก ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไปรษณีย์ไทย” เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม จับมือ “แคร์เนชั่น” ขนส่ง “พวงหรีดสานบุญ” หรือพวงหรีดกระดาษรีไซเคิล ให้ถึงปลายทางวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่ม 19 ต.ค. นี้ พร้อมขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการสื่อสารของชาติ และเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมทุกมิติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยยึดหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดย Reduce – ได้ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการลดการใช้เยื่อกระดาษในการผลิตกล่องพัสดุและซอง โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทนมากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ Reuse – การรณรงค์ให้สามารถนำกล่องเก่านำมาส่งใหม่ได้ผ่านโมเดลการกลับกล่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ Recycle – การดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผลิตชุดโต๊ะเก้าอี้ส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

กิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าและคุณค่าสูงสุด และเป็นต้นแบบให้องค์กรภาคสังคมเห็นความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการรีไซเคิลแบบจริงจัง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกล่องพัสดุและซองกระดาษ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการของไปรษณีย์ โดยแต่ละปีมีขยะที่เกิดจากกล่องและซอง ที่ไม่ใช้แล้วจำนวนหลายล้านชิ้น

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรธุรกิจของไปรษณีย์ไทย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตพวงหรีดจากกระดาษรีไซเคิล หรือ “พวงหรีดสานบุญ” โดยไปรษณีย์ไทยสนับสนุนการจัดส่งพวงหรีดตามที่มีการสั่งซื้อเพื่อส่งความอาลัยหรือแสดงความเสียใจไปยังวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้ และในอนาคตจะขยายพื้นที่การจัดส่งพวงหรีดไปยังวัดในจังหวัดใหญ่ๆ ทุกภาคของประเทศ

รวมทั้งจะมีการเพิ่มบริการให้สามารถส่งเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพไปพร้อมกับพวงหรีดได้ และสามารถร่วมทำบุญถวายปัจจัยให้กับวัดได้ด้วยบริการธนาณัติ และเลือกรับใบอนุโมทนาบัตรได้ผ่านทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของไปรษณีย์ไทยที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผลิตพวงหรีดโดยใช้กระดาษรีไซเคิล และกระดาษจากป่าปลูกทดแทนสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบพวงหรีดให้ทันสมัย ลดขยะและลดภาระทางสิ่งแวดล้อม

“แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในขณะนี้ถือว่ายังคงทำรายได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น ซองพลาสติก กล่องพัสดุ ซองกระดาษ ฯลฯ ที่มีจำนวนมากจนทำให้ยากต่อการกำจัด รวมถึงมีผลกระทบบางประเด็นในมิติสิ่งแวดล้อม”

ภาพ - นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้าย) และ นายปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ขวา)
“ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยหน่วยงานขนส่งและสื่อสารของชาติที่มีผู้ส่งกล่อง และซองถึง 8 ล้านชิ้นต่อวัน จึงหาแนวทางในการจัดการและรับมือด้วยการสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย และบริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีแผนเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบพวงหรีดกระดาษให้สามารถแปรสภาพเป็นสิ่งของอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อให้เกิดขยะจากพวงหรีดกระดาษน้อยที่สุด ตามแนวทางขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste”

นายปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "พวงหรีดสานบุญ บาย แคร์เนชั่น" เป็นธุรกิจที่เกิดจากการคำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการริเริ่มมาเกือบ 2 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ สังคมแห่งการให้ หวังผลเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทางแคร์เนชั่นเล็งเห็นว่าในทุกๆ วันมีปริมาณการสั่งพวงหรีดและจะกลายเป็นขยะให้กับโลกในปริมาณมหาศาล จึงคิดค้นพวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคมขึ้นมา โดยกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษที่ผลิตจากป่าปลูก และกระดาษรีไซเคิลที่ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก โดยจะไม่มีส่วนประกอบของโฟมเพื่อลดปริมาณขยะและลดภาระในการจัดการของวัด

นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว พวงหรีดทุกพวงจะถูกประกอบโดยผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการให้อาชีพกับคนยากไร้ และยังปันรายได้ 10-40% ตามขนาดและราคาของพวงหรีด เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ผู้สั่งสามารถเลือกได้เอง (จากเครือข่ายองค์กรที่เข้าร่วม) เช่น กองทุนวิจัยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬา, ศิริราชมูลนิธิ, และ UNICEF เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกยอดบริจาค แคร์เนชั่นจะส่งใบเสร็จจากองค์กรนั้นๆ ให้ผู้สั่งโดยตรงผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อความโปร่งใสและใบเสร็จนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนั้นผู้ซื้อก็ยังสามารถสะสมแต้ม The One ได้มากถึงสองเท่าของราคาพวงหรีด จนถึงวันนี้ แคร์เนชั่นได้บริจาคเงินสู่องค์กรการกุศลจากยอดการสั่งซื้อพวงหรีด รวมแล้วกว่า 4.5 ล้านบาท โดยสามารถดูยอดบริจาคล่าสุดทุกวันได้ที่ www.care-nation.com หรือที่ร้าน Care Station บนสถานี BTS เอกมัย

การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ทางแคร์เนชั่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งพวงหรีดสานบุญไปทั่วประเทศ เพื่อขยายวงกว้างในการลดภาระสิ่งแวดล้อมและยังขยายวงกว้างในการช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งโรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย และบริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะพันธมิตรธุรกิจของไปรษณีย์ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ต่อไปโดยยึดประโยชน์สังคมเป็นแกนกลาง