xs
xsm
sm
md
lg

Digital Transformation Canvas เครื่องมือสร้างการเติบโตใหม่-ESG

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรูด้าน Digital Transformation
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำระดับโลก ได้หันมาดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล ไม่เว้นกระทั่งบริษัทที่ทำ Digital Transformation ที่ดีที่สุดในโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากบทความของ Harvard Business Review เรื่อง The Top 20 Business Transformations of the Last Decade อาทิ

Ørsted เปลี่ยนจากธุรกิจการสำรวจและผลิตก๊าซและน้ำมัน มาเป็นผู้นำธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

A.O. Smith เปลี่ยนจากธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ มาเป็นผู้นำด้าน Water Technology ของโลก

Neste เปลี่ยนจากธุรกิจน้ำมันและก๊าซ มาเป็นผู้นำในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก และพลังงานหมุนเวียน

Siemens ในปี 2014 ได้ประกาศ Vision 2020 เปลี่ยนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและอุตสาหกรรม มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบดิจิทัล

Ecolab เปลี่ยนจากผู้ให้บริการทำความสะอาดพรมในโรงแรม มาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ความสะอาด สุขอนามัย การจัดการคุณภาพน้ำและพลังงาน

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรูด้าน Digital Transformation กล่าวว่า ตามปัจจัยที่พิจารณาในการจัดอันดับครั้งนี้ เห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จและมีความสามารถที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

(1) สร้างการเติบโตครั้งใหม่ใน “New Growth Area” ให้กับธุรกิจ ทั้งจากสินค้าและบริการใหม่ๆ ตลาดใหม่ และโมเดลทางธุรกิจใหม่

(2) มีความสามารถในการเปลี่ยนธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งการเปลี่ยนจาก Core ของธุรกิจหลักที่มีอยู่เดิม และการสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ในตลาดหรืออุตสาหกรรม

(3) มีผลประกอบการของธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและตลาดหุ้น ความสามารถในการพลิกฟื้นธุรกิจจากเดิมที่เคยขาดทุนหรือมีการเติบโตต่ำ จนสามารถกลับมาเป็นผู้นำในธุรกิจได้


หนึ่งในตัวช่วยของธุรกิจในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ SMEs Startup หรือแม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก็สามารถทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Digital Transformation Canvas ที่ช่วยให้คิดแผนกลยุทธ์ตามหลักการของ Digital Transformation ที่ประกอบไปด้วยการคิด 3 ส่วนหลัก รวม 9 ช่อง ดังนี้

ส่วนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการตั้งหลักทรานส์ฟอร์ม ด้วยการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ จากธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะหาข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของสินค้าและบริการ รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการคิดจากช่องที่ 1-3

ส่วนที่ 2 สร้างความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลเพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากโมเดลธุรกิจปัจจุบันสู่โมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคตด้วยการคิดจากช่องที่ 4 - 6

ส่วนที่ 3 ทรานส์ฟอร์มองค์กรและทีมงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ผู้นำขององค์กรต้องมีความเป็นผู้นำในด้านความสามารถทางดิจิทัล คือรู้ว่าจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างไรในการปรับเปลี่ยนองค์กร ความเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งเรื่องการเปลี่ยนองค์กร กระบวนการ และระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนกลยุทธ์ตามช่องที่ 1-6 ด้วยการคิดจากช่องที่ 7-9

ด้วยเครื่องมือของ Digital Transformation Canvas นี้ ธุรกิจจะสามารถสร้างการเติบโตครั้งใหม่ หรือ New S-Curve พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียต่างๆ หรือ ESG ได้