xs
xsm
sm
md
lg

อพท.ประสานใจ ร่วม Clean up เมืองพัทยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดตั้งกลุ่ม Trash hero Pattaya ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรม Clean Up Pattaya ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 ครั้ง เพื่อร่วมกับจิตอาสาทำกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะ โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...