xs
xsm
sm
md
lg

3 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ คว้ามาตรฐาน SHA เพิ่มความมั่นใจด้านสุขอนามัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ปตท. ได้รับมอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ในห้องเรียนสีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของ ปตท. อย่างปลอดภัยตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านธุรกิจท่องเที่ยว


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration ให้แก่ นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในโอกาสที่ศูนย์เรียนธรรมชาติ 3 แห่งของ ปตท. ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จาก ททท. ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่งตามแนววิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นใจ ภายใต้มาตรการการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่บริการ และการคัดกรองดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ซึ่งด้วยความน่าสนใจและความสวยงามของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท. ทำให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง รวมแล้วกว่า 1 ล้านคน

ภาพ- ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่กว่า 786 ไร่ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศต้นแบบในการฟื้นฟูป่าชายเลนจากเดิมที่เป็นนากุ้งร้าง และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบันเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศและระดับภูมิภาค ส่วน “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้การปลูกป่าและงานวิจัยฟื้นฟูป่าที่หลากหลายรูปแบบของ ปตท. นอกจากนี้ ยังมีการสร้างทักษะเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่วังจันทร์ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน และโครงการป่ายุบใน แคทเทอริ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ภาพ- ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
นอกจากพื้นที่ธรรมชาติในเส้นทางต่างจังหวัด ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร นั่นคือ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองขนาดใหญ่กว่า 12 ไร่ ปตท.พัฒนาจากที่ดินรกร้างสู่การเป็นผืนป่าผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของคนเมือง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จำลองป่าในอดีต ที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้หายาก เคยได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นเมื่อปี 2562 และรางวัลระดับนานาชาติ LEED

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่ สัมผัสกลิ่นอายของผืนป่าในเมืองกรุง ป่าวังจันทร์ และผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของ อ.ปราณบุรี มั่นใจได้ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทยไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...