xs
xsm
sm
md
lg

สมอ. ขานรับวิถีปกติใหม่ คลอดมาตรฐาน “หน้ากากผ้า”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมอ. ขานรับวิถีปกติใหม่ หรือนิวนอร์มอล คลอดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) “หน้ากากผ้า”ชวนผู้ผลิตชุมชนยื่นขอการรับรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มอบหมายให้ สมอ. จัดทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มอลออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวจาก สมอ. ได้แก่ ดีดีดี แอลกอฮอล์เจล ของนางสาวเรณู แก้วตา ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดลำพูน และนางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับการรับรองเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า มผช. 1555/2563 เพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ประชาชนก็ยังต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จึงขอฝากถึงประชาชนให้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว” สุริยะฯ กล่าว


วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า ครอบคลุมหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอและผ้าถัก ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ (เส้นใยสังเคราะห์) หรือเส้นใยผสม สำหรับสวมใส่เพื่อปิดจมูกและปากในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย จากการพูด ไอหรือจาม หน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีข้อบกพร่อง เช่น รอยขาด รอยแยก รู ด้ายขาด และไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ สายคล้องต้องยึดแน่นกับตัวหน้ากาก ไม่หลุดออกได้โดยง่าย ต้องไม่บาดหรือทำให้ใบหูเจ็บ การเย็บต้องเรียบร้อย ฝีเข็มสม่ำเสมอ ระยะห่างไม่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนด การใช้งานต้องสามารถคลุมได้ทั้งจมูกและปาก 

นอกจากนี้ ยังต้องมีการทดสอบปริมาณสารฟอร์แมลดีไฮด์ สารเคมีในสีย้อม ความคงทนของสีต่อการซัก การสะท้อนน้ำ และการผ่านได้ของอากาศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า หน้ากากผ้าที่ใช้จะมีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th และยื่นขอรับการรับรองได้ที่กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3345-46 หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ผลิตชุมชนเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องการยกระดับผู้ผลิตชุมชน ให้สามารถทำสินค้าได้มาตรฐานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน และพร้อมที่จะยกระดับตนเองสู่มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วกว่า 1,500 มาตรฐาน และได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนตามมาตรฐานดังกล่าวกว่า 13,000 ราย โดย สมอ. มีแผนจัดทำมาตรฐานใหม่ และทบทวนมาตรฐานเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 15 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสมุนไพรทอด น้ำต้มยำ ครีมเนื้อทุเรียน ทุเรียนอัดขึ้นรูป ขนมปังกรอบ เนื้อปลาร้าผัดแห้ง มะพร้าวข้นหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ จึงขอฝากถึงประชาชนให้อุดหนุนสินค้าไทยที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. เพื่อส่งเสริมสินค้าไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตลอดจนกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว