xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลฯ จับมือบลูคาร์บอนโซไซตี้ มอบความใสสะอาดคืนสู่คลองลาดพร้าว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในคลองลาดพร้าวฯ ได้รับเกียรติจากมล.ดิศปนัดดา ดิศกุล  (ที่สองจากซ้าย) ประธานมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย และดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ (ที่สามจากซ้าย) นายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ เป็นตัวแทนในการลงนาม ณ สำนักงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลโกลบอล มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในคลองลาดพร้าวเพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกในทะเล และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเป็นต้นแบบให้กับคลองอื่นๆ โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ทางมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทยจะทำการดักขยะพลาสติกจากคลองลาดพร้าว ซึ่งอุปกรณ์ในการดักขยะนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักเก็บขยะพลาสติกจากทางน้ำหรือทางระบายน้ำในไทย การใช้อุปกรณ์ดักขยะจะป้องกันไม่ให้ขยะไหลไปสู่แม่น้ำและมหาสมุทรเพื่อก่อให้เกิดมลพิษได้ การร่วมมือในครั้งนี้จะมีการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการขยะในคลองพร้อมปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคอีกด้วย


มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย จะสร้างสถานที่สำหรับคัดแยกขยะริมคลองพร้อมทำการรีไซเคิลขยะจากที่ดักเก็บได้ รวมถึงขยะจากองค์กรอื่นภายในโครงการจัดการขยะทางทะเลของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ขยะรีไซเคิลเกิดประโยชน์กับงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ทำเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์สินค้าระดับโลก ตลอดจนเป็นวัสดุสำหรับการสร้างถนนหรืองานก่อสร้างอื่นๆ

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ นายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ กล่าวว่า “สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้มีความยินดีและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับมูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย และพี่น้องชาวคลองลาดพร้าวกับโครงการที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ เราจะร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนาโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 3 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 3 พันคน โดยเป้าหมายสูงสุดของเราคือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากระดับชุมชนและต่อยอดไปสู่ระดับเมืองต่อไป โดยที่ขยะต่างๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติกจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือมหาสมุทรได้”

มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย กล่าวว่า “การทำให้แม่น้ำลำคลองในประเทศสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานกับชาวลาดพร้าวและสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ การทำงานในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อพันธกิจของเราในการใช้ระบบที่ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางในการคืนความสดใสให้กับทางน้ำ ทั้งในด้านการดักเก็บขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลได้มากขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาวิกฤตการณ์ปริมาณขยะในประเทศไทยอีกด้วย”

สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2561 โดยดร.ชวัลวัฒน์และทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลโกลบอล ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรการกุศลระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศที่สร้างขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากที่สุด