xs
xsm
sm
md
lg

มือถือเก่ามีค่า!! สร้างปัญญาให้น้อง ร่วมบริจาคเพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงดีอีเอส ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทเลนส์แอนด์สมาร์ทคลาสรูมจำกัด ขอเชิญชวนบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564

มือถือที่ได้มา เพื่อนำไปทำกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลที่สามารถถ่ายภาพและต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการ 2,500 กล้องจลุทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ

จุดรับบริจาคมือถือของโครงการ
1.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาาศาลาพระเกี้ยว
2. ร้าน Element 72 ทุกสาขา
3. ส่งไปรษณีย์ มาที่โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์จากมือถือเก่า เพื่อโรงเรียนชายขอบ เลขที่ 50 ซ.กาญจนาภิเษก 008 แยก 10 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) แจ้งวัฒนะ

โครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ภายใต้การกำกับดูแลของ #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สดช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถสอบถามเพิ่มเติม : 063 527 3627