xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมความรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่าฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และฝึกอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดคืนคนดีสู่สังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมด้วย พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าวพลาด” ซึ่งได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานร่วมกัน ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด และทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะสวนสัตว์เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ธัญญา เนติธรรมกุล กล่าวว่าความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ 1) ร่วมกันดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่เจ้าหน้าที่และผู้ก้าวพลาดของกรมราชทัณฑ์ 3) ร่วมกันแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฟื้นฟู และพัฒนาจิตสำนึกผู้ก้าวพลาด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ก้าวพลาด และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าบริเวณทัณฑสถาน รวมถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

“การสร้างความร่วมมือทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิดในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิด และเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ฟื้นฟู แลพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ อันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในการคืนคนดีสู่สังคม”

สำหรับชนิดของสัตว์ป่าที่สามารถให้การสนับสนุนในเบื้องต้น เป็นสัตว์ป่าซึ่งอยู่นอกบัญชีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น อีเห็นธรรมดา กวางรูซ่า วัวแดงสายพันธุ์อินโดฯ ไก่ฟ้าสีทอง และไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น