xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาบุคลากรตลาดทุน สร้าง Portfolio Advisor มืออาชีพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาความรู้เพื่อผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้วางแผนการลงทุน (IP) ปูทางสู่การเป็นผู้ให้บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisor) มืออาชีพ ด้วยหลักสูตรอบรม “Portfolio Advisory for Wealth Customer” โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านวางแผนการลงทุน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและได้พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างตัวกลางที่สามารถให้คำแนะนำการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ ล่าสุดเปิดตัวหลักสูตรใหม่ “Portfolio Advisory for Wealth Customer” เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มบุคลากรของสถาบันการเงิน ให้สามารถแนะนำและบริการผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับบริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory Service) ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่แนวทางการลงทุนจะถูกกำหนดโดยทีมกลยุทธ์จากส่วนกลางของบริษัท (House View) และออกแบบเป็นสำรับการลงทุนหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและสไตล์การลงทุนของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

หลักสูตรอบรม “Portfolio Advisory for Wealth Customer” ได้ออกแบบขึ้นสำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการแผนจัดสรรการลงทุน ให้มีความรู้และทักษะสำคัญในการเป็น Portfolio Advisor มืออาชีพ หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบทุนอบรมฟรีสำหรับ IC และ IP เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึง ส่งเสริมให้บริการดังกล่าวให้มีความแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมกับลูกค้า และธุรกิจหลักทรัพย์

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ พัฒนาการของสินค้า และความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน โดยหนึ่งในบริการใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ ก็คือ บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ของสถาบันการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้บริการนี้ผู้แนะนำการลงทุนจะให้คำแนะนำในรูปแบบของพอร์ตการลงทุน ที่มีการลงทุนในตราสารที่หลากหลาย ที่การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนที่ได้ถูกออกแบบและบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ปรับพอร์ตการลงทุน และรายงานความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงบริการในลักษณะ Wealth Management ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเงินลงทุนมากขนาดที่จะเป็นลักษณะการลงทุนแบบกองทุนส่วนบุคคล

“สมาคมฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่ม IC และ IP ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน สมาคมฯ จึงได้ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “Portfolio Advisory for Wealth Customer” นี้ ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกันของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อบริบททางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน” นายพิเชษฐกล่าว

หลักสูตร “Portfolio Advisory for Wealth Customer” ประกอบด้วย 4 Module เพื่อให้ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจในการให้บริการทุกขั้นตอน ได้แก่ Module 1: ภาพรวมและความสำคัญของบริการ Portfolio Advisory Module 2: การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนและเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า Module 3: ความเข้าใจแผนการจัดสรรการลงทุน และเทคนิคการเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ลูกค้า Module 4: การบริหารและการปรับกลยุทธ์พอร์ตการลงทุน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านวางแผนการเงินมากประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อาทิ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ดร. เมธี จันทวิมล นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ น.ส. มยุรี โชวิกรานต์ การอบรมหลักสูตรนี้จะจัดขึ้นเป็นรุ่นแรก ในวันเสาร์ที่ 15, 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมและเปิดกว้างให้ IC และ IP ที่สนใจได้รับโอกาสเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ร่วมกัน

IC และ IP สังกัดสถาบันการเงินที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Portfolio Advisory for Wealth Customer” สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนที่ www.set.or.th/ic_2020 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2009 9840 หรือ 0 2099 9895