xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เปิด “PVD Space by SET” ช่องทางเรียนรู้ยุคดิจิทัล ชวนมนุษย์เงินเดือนมีเงินใช้ยามเกษียณ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยช่วงวิกฤตโควิด-19 คนเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการเงินการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า 10 เท่า สะท้อนถึงการเรียนรู้ในยุค New Normal ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ล่าสุด เปิดตัว “PVD Space by SET” ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน ตอบโจทย์ทุกเรื่องการบริหารเงินให้งอกเงยผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยสื่อความรู้ดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโปรแกรมคำนวณเพื่อเตรียมพร้อมเกษียณสุข ใช้งานได้แล้ววันนี้ ที่ www.set.or.th/education


นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภารกิจสำคัญหนึ่งคือการปลูกฝังความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินแก่ประชาชน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต โดยวิกฤตที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนต้องหันมาสนใจการวางแผนเงินออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นและเพื่อความมั่นคงในอนาคต อีกประการหนึ่ง คนยุคปัจจุบันใช้ช่องทางดิจิทัลในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งการทำงาน การซื้อสินค้าและบริการ ความบันเทิง รวมถึงการเรียนรู้ด้านการเงิน โดยช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดตามความรู้การเงินการลงทุนใน SET e-Learning ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำคลังความรู้ด้านการเงินและการลงทุนรวมกว่า 4,000 ชิ้นหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน

สำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการออม คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund (PVD) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการออมอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการออมใน PVD สำหรับมนุษย์เงินเดือน และรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ภายใต้แนวคิด Happy Money, Happy Retirement

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว “PVD Space by SET” ช่องทางการเรียนรู้ใหม่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th รวบรวมสื่อการเรียนรู้ครบวงจรเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น e-Learning คลิปความรู้ Infographic บทความ และโปรแกรมคำนวณต่างๆ เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเองและเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตอบโจทย์การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิตมั่นคงยามเกษียณ ดังนั้น การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มี “PVD Space by SET” จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนในยุค New Normal สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นายกฤษฎา กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...