xs
xsm
sm
md
lg

กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูคลองแสนแสบและคลองสาขา เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่มีนบุรี และหนองจอก กว่า 200 คน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช คลองแสนแสบและคลองสาขา” บริเวณคลองลำต้นไทร ส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณคลอง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวย การจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้ร่วมบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องจากบริเวณริมคลองแสนแสบและคลองสาขา มีโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ฟื้นฟูคลองแสนแสบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณคลองแสนแสบ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ณ คลองลำต้นไทร ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแสนแสบ อยู่บริเวณบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ซีพีเอฟ เป็น Big Brother ของการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก รวมทั้งประชาชนจิตอาสาเขตมีนบุรีและเขตหนองจอก กว่า 200 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขยายผลความร่วมมือในใจคน ให้เกิดความยั่งยืนของการฟื้นฟูคลองแสนแสบและสภาพแวดล้อมโดยรอบ”

ทั้งนี้ คลองแสนแสบมีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดกรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 แผนระยะสั้น (Quick win) เป็นกิจกรรมเร่งด่วน เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ รณรงค์รักษาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืชบริเวณคลองแสนแสบ และคลองสาขา ระยะที่ 2 แผนระยะกลาง ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาภูมิทัศน์ นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน ร้านค้าตลาดน้ำขวัญเรียม รวมทั้งชุมชนริมคลอง ก่อนระบายน้ำทิ้งลงคลองแสนแสบ

ระยะที่ 3 แผนระยะยาว ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การกำกับดูแลโรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาล่องเรือเก็บขยะพลาสติก ผักตบชวา ในคลองแสนแสบ บริเวณวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อลดการเน่าเสีย ป้องกันขยะอุดตันระบบระบายน้ำในคลองแสนแสบ ส่วนลุ่มน้ำท่าจีน ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำ การรณรงค์เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) รวมทั้งการอบรมสร้างเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมเฝ้าระวังดูแลลำน้ำสาธารณะ

"ส่วนในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงฯ มีแผนการดำเนินโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำสายหลัก ของประเทศ โดยเฉพาะจุดที่มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งจะครอบคลุมแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ" วรวรรณ กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...