xs
xsm
sm
md
lg

“เอส แอนด์ พี” ผุดโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” เปลี่ยนขวดพลาสติก เป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - จุดรับขวดพลาสติกใส โครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ
สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งความยั่งยืน “เอส แอนด์ พี” ปลื้มโครงการล่าสุด “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” เปลี่ยนขวด PET ใช้แล้ว เป็นเสื้อพนักงาน พร้อมเดินหน้าโครงการใหม่ “Kitchen for Kids“ ส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ใส่ใจ ด้วยความคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ล่าสุดได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังตั้งเป้าส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคมอีกด้วย

ภาพ - เสื้อ S&P Upcycling
มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “โครงการขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” ว่า “เอส แอนด์ พี ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ไม่ใช้แล้ว จากการตั้งกล่องรับบริจาค 10 จุด ในสถานที่ต่างๆ ทั้งสำนักงาน โรงงาน และหน้าร้าน S&P ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เพื่อนำขวดส่งเข้าโรงงานรีไซเคิล นำไปคัดแยก ทำความสะอาด และบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติก นำไปแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P จำนวน 7,000 ตัว”

ภาพ - (บนซ้าย) มณีสุดา ศิลาอ่อน เชิญชวนบริจาคขวดพลาสติกใสที่จุดรับ (บนขวา) พร้อมส่งต่อขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (่ล่าง) พนักงานS&P ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน S&P ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นของชิ้นใหม่ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ตลอดจนช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานด้วย

บริษัทฯ ยังมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ นี้ไปยังชุมชนและสังคม ด้วยการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นผ้ากันเปื้อน หมวกเชฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำหรับโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อไป

ภาพ - ถุงสีเขียวจากการรีไซเคิล
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการถุงสีเขียว (Green Bag) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการวน นำถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่ใช้แล้วจากหน้าร้านจำนวนกว่า 9,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นถุงใบใหม่ที่มีความหนา 50 ไมครอน เหมาะแก่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดส่งเดลิเวอรี่ด้วย

มณีสุดา ย้ำว่า เอส แอนด์ พี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โครงการดีๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่ช่วยผลักดันให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้