xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ มร.ไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส.กล่าวว่าสหรัฐฯให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียนในทุกด้าน รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเล ปัญหาหมอกควัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำใต้ดิน รวมถึงการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์ COVID-19

พร้อมชื่นชมสหรัฐอเมริกาในการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดปัญหามลพิษในเมือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...