xs
xsm
sm
md
lg

รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน จากโมเดลต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 ก.ค.63) รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับ ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4 จากซ้าย) โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรนำร่องโครงการฯ 5 แห่งเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการน้ำชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...